Frequently asked questions

Det ska kännas bra och säkert att handla fakturor genom Invoier. Vi värdesätter att vara transparenta och tydliga. Nedan har vi svarat på de vanligaste frågor om hur vår verksamhet påverkar ert företag och era kunder.

Sälja faktura

We already use invoice financing today. Why switch to Invoier?

Invoier is the first transparent marketplace for invoice selling. This means that there are lots of buyers in one and the same place who are tempted to buy your invoice. Prices are pressed and you as a seller get the best price possible. Invoier also handles invoice handling for your customer so that you don't have to.

In addition to invoice financing, our risk engine helps to flag your company's invoices so that you can take action in good time if any of your customers are not expected to pay an invoice on time.

What does it cost?

As a seller, you pay no fees to sell an invoice. However, the amount you receive for the invoice is based on the current market price. On average, it is 97-99% of the invoice amount and depends, among other things, on how attractive the invoice is for the platform's various buyers.

 

Är man förpliktad att sälja fakturor om man skapar ett konto?

The decision to sell an invoice is entirely up to you. Having an account with Invoier costs nothing, and you do not undertake to sell anything. No bindings, no hidden fees - we really only care that your company should be able to get as good a price proposal as possible for the invoices you are considering selling.

What is needed to be able to use Invoier's services?

For companies in the financial sector, there are special requirements for customer knowledge. When registering an account, we will therefore ask a couple of questions regarding your business. By automatically retrieving information about your company through your organization number, we have designed the process so that it is experienced as simple and fast as possible. You confirm whether the information about your company is correct and answer a few additional questions (these questions concern the purpose for which you wish to use Invoier's services, as well as expected sales in the form of invoice sales). Invoier's KYC process follows the requirements of the Act (2017: 630) on measures against money laundering and financing of terrorism and the Swedish Financial Supervisory Authority's regulations (FFFS 2017: 11) on measures against money laundering and financing of terrorism and follows the same structure that most institutions apply in their more or less automated KYC processes.

Vem köper fakturorna?

Till skillnad från traditionella factoringbolag är det inte vi själva som står för finansieringen av en överlåten faktura. Istället har vi svenska banker, investering-, och finansbolag som köpare av fakturor. Alla köpare har genomgått vår granskning för medlemskap. Det är däremot Invoier som tar över fakturahanteringen och sköter själva indrivningsprocessen från er kund. Detta gör vi på ett transparent och standardiserat sätt (se Vad händer om slutkunden inte betalar fakturan?)

 

Hur tas pris fram för en faktura?

Invoier använder en unik AI-motor som har analyserat hundratusentals fakturor och deras utfall. När en faktura registreras analyseras automatiskt företagen, personerna, branschen och hundratals andra parametrar för att kunna ge en träffsäkerhet på över 93% när det gäller OM och NÄR en faktura kommer att betalas. Det är bl.a. denna information som marknadsplatsens köpare sedan tar höjd för när de tävlar om erbjuda bästa pris för just er faktura.

 

Hur påverkas slutkunden?

Vårt mål är att ert beslut att sälja en faktura inte skall påverka er kund mer än nödvändigt. Samma betalningsfrist som originalfakturan gäller och er kund hör först om fakturaköpet när vi skickar ut att fakturan överlåtits. All analys som görs innan beslut om eventuellt fakturaköp görs utan att kunden blir notifierad – tex när ni laddar upp en faktura för att få prisförslag från marknadsplatsens köpare.

 

Notifieras slutkunden?

Vårt mål är att ert beslut att sälja en faktura inte skall påverka er kund mer än nödvändigt. Samma betalningsfrist som originalfakturan gäller och er kund hör först om fakturaköpet när vi skickar ut att fakturan överlåtits. All analys som görs innan beslut om eventuellt fakturaköp görs utan att kunden blir notifierad – tex när ni laddar upp en faktura för att få prisförslag från marknadsplatsens köpare.

 

Säljs fakturan med eller utan återköp (s.k. regress)?

Fakturor säljs utan klausul om återköp (s.k. regress). Detta betyder att det är Invoier och köparna på marknadsplatsen som tar över finansieringsrisken efter att en faktura överlåtits. Invoier tar däremot en s.k. skötselborgen för att gardera marknadsplatsen mot bluffakturor.

Går det att sälja fakturor där kunden är ett utländskt bolag?

Nej. I dagsläget erbjuder vi endast fakturaförsäljning där både leverantör och kund är svenska bolag. I framtiden kommer vi att erbjuda fakturaförsälning till er som har kunder skrivna utanför Sverige.

När det gäller Invoiers tjänster Subscription financing och Order financing är det däremot möjligt att få finansieringshjälp även med utländska slutkunder och leverantörer.

Vad händer om slutkunden inte betalar fakturan?

Vid eventuell utebliven betalning följer Invoier en standardiserad process för indrivning av pengar. I första hand går det ut två påminnelser med en avgift á 80 kr/st. Om er kund fortfarande inte betalt går det ut ett inkassokrav. Invoier förbehåller sig rätten att av er kund ta ut dröjsmålsränta á 1,5 % per månad för en obetald faktura.

Hela processen sker utan någon aktiv inblandning från dig som sålt fakturan. Notera att affärsrisken, det vill säga risken i det fall er kund bestrider fakturan, fortfarande åligger er som fakturasäljare. Det är alltså tal om en s.k. skötselborgen.

Kan man sälja en faktura som redan skickats till slutkund?

Nej. Vi erbjuder endast finansiering av nya fakturor som ej ännu har skickats till mottagaren. Detta på grund av panträttsliga aspekter då samtliga fakturamottagare i annat fall måste denuntieras och bekräfta förändringen för att panten ska gälla.

Måste man sälja alla sina fakturor?

Nej, ni väljer själva vilka, hur många och hur ofta ni vill sälja fakturor genom Invoiers marknadsplats. Till skillnad från andra aktörer kräver vi aldrig att ni säljer en viss mängd fakturor eller binder upp ert företag på att sälja fakturor en längre tid.

Vem skickar fakturan till slutkund?

Efter faktura har sålts skickar vi fakturan till er kund med en överlåtelsetext som förklarar att fakturan är överlåten till Invoier – naturligtvis utan att riskera er kundrelation. För att säkerställa att rätt fakturainformation finns (samt för att mottagaren ska känna igen vilket ärende det handlar om) bifogar vi även en referenskopia på er originalfaktura.

Vilka slags fakturor kan säljas?

Invoiers marknadsplats kan idag hantera majoriteten av B2B fakturor där både leverantör och betalare är registrerade aktiebolag. Däremot kan vi tyvärr inte hjälpa om:

 • Fakturans betalare motsatt sig fakturaöverlåtelse enligt kontrakt
 • Fakturan är såld eller belånad sedan tidigare
 • Fakturan redan är förfallen eller skickad till kund
 • Fakturans förfallodatum är färre än 30 dagar bort
 • Fakturans totalbelopp är lägre än 5.000 kr inkl. moms

Allmänt

Vem står bakom Invoier?

Bakom Invoier står en grupp av serieentreprenörer, egenföretagare, och investerare med många års erfarenhet från finans- och kreditbranschen. När över hundra tusen svenska företag betalar SMS-lånenivåer för att finansiera sin tillväxt så började vi fundera på om traditionell factoring verkligen är ett hållbart system. Vi startade Invoier för att utmana traditionell factoring genom att ge svenska företagare ett enklare sätt att få tillgång till kapital. Vårt mål är att skapa en mer transparent marknad där ni som företagare kan få bra betalt som möjligt, samtidigt som ni ska känna er trygga att era kunder inte påverkas negativt.

Invoier är finansierat av EU och Kungliga Tekniska Högskolan och samarbetar med flera svenska banker och finansbolag. Vi har tillstånd som betalningsinstitut enligt lagen (2010:751) om betaltjänster där vi står under tillsyn av Finansinspektionen.


Hur bokförs en fakturaförsäljning?

Efter genomförd handel får ni en orderbekräftelse. Denna innehåller transaktionsuppgifter och instruktioner hur försäljningen av fakturan redovisas.

Är man anonym på Invoiers plattform?

Säkerhet är en av de saker vi prioriterar mest och såklart undrar ni hur vi hanterar ditt företags data. Som standard krypterar Invoier alla kunders data. All fakturahandel kan således ske helt anonymt på marknadsplatsen. Säljare och köpare av fakturor känner i regel inte till varandra – från vardera sida uppfattas Invoier som motpart i en handel.

Contact us

Andra frågor?
Let us know and we will answer!

  • Invoier AB
  • Skeppsbron 18
  • 111 30 Stockholm, Sverige
  • Org. num 559146 – 3327
  • VAT: SE559146332701
  • Holder of Swedish F-tax certificate