Press & Media

Press releases & Media coverage

Find the latest press releases and media coverage below,
as well as downloadable images and media contacts.
//
Hitta de senaste pressreleaserna, mediabevakningen samt
nedladdningsbara pressbilder och mediakontakter.

Stål- och metallföretagen mycket bättre på att betala i tid

Steel- and metal industry much better at paying on time

Från att ha varit den bransch som varit sämst på att betala i tid i år kan man nu visa på stora förbättringar på relativt kort tid. En bransch i stabilisering, trots tuffa tider.I våras lanserade finansieringsföretaget Invoier Betaltidsindex™. Indexet kartlägger...

Försenade betalningar vanligare från storföretag i augusti

Late payments more common by larger companies in August

Fintechbolaget Invoiers Betaltidsindex™ visar att augusti är den månad när större företag i ännu högre utsträckning är sena med sina betalningar. I genomsnitt betalas varje faktura från storföretag i Sverige under augusti månad 3,5 dagar sent, något som kan få stora...

The industries that are best and worst at paying on time

Nyligen lanserade Betaltidsindex™, framtaget av Stockholmsbaserade fintechbolaget Invoier, har kartlagt vilka branscher i Sverige som är mest, respektive minst, försenade med sina betalningar till andra företag.  Mätningen är rikstäckande och har kartlagt över 75 000...