Investment opportunities

För små och medelstora företag är tillgång till kapital ofta avgörande för ökad tillväxt. Genom Invoiers marknadsplats för factoring kan du som investerare hjälpa små och medelstora företag att få enklare tillgång till kapital – samtidigt som du får avkastning på din investering.

  Adjust your investment preferences to see matching opportunities

  Currency

  Type

  ESG

  Advanced filters
  ONGOING BIDDING

  Plastic wholesaler with recurring customers looking for factoring (SWE)

  9,23%
  Leading bid
  (interest per annum)
  Low
  Risk classification
  Type Invoice financing (B2B)
  Säljande företag land Sweden
  Avg. payment terms 30 days
  Avg. no. invoices <50 / month
  Avg. invoice amount 18.000
  Currency SEK
  ONGOING BIDDING

  IT-rekryterare söker factoringlösning (SE)

  11,40%
  Leading bid
  (interest per annum)
  Medium
  Risk classification
  Type Invoice financing (B2B)
  Säljande företag land Sweden
  Avg. payment terms 30 days
  Avg. no. invoices <10 / månad
  Avg. invoice amount 110.000
  Currency SEK
  STÄNGD

  Kortfristigt lån för Hong Kong-baserat tradingbolag

  7,5%
  Leading bid
  (interest per annum)
  Low
  Risk classification
  Type Company loan
  Låntagare land Hong Kong
  Lån 35 000
  Currency EUR
  Längd 2 månader

  Frequently asked questions

  Vem får lov att investera?

  Via Invoiers marknadsplats får förmögenhetsförvaltare, pensionsfonder, banker, finansbolag och andra investerare möjligheten att investera i fakturor – en tillgångsklass som factoringföretag traditionellt haft ensamrätt på. Din investering leder dessutom till en mer hållbar fakturamarknad, vilket stärker den svenska ekonomins tillväxt genom att skapa bättre förutsättningar för små och medelstora företag. All finansiering sker anonymiserat med Invoier som motpart. Alla köpare har genomgått vår granskning för medlemskap. Det är däremot Invoier som tar över fakturahanteringen och sköter själva indrivningsprocessen för fordringarna. 

  Jag vill investera, hur kommer jag igång?

  På sidan Investing in invoices hittar du mer detaljerad information om fördelarna med att agera köpare på Invoiers marknadsplats. Det finns också en tjänstebeskrivning att ladda ner. För att komma igång ombeds du kontakta vår medgrundare Fredrik Severin 0046 (0)705925751 för att höra hur du får tillgång till att investera i fakturor.

   

  Ledande bud - vad är detta?

  Marknadsplatsens olika köpare tävlar om att erbjuda lägsta pris för en fakturastock. Desto lägre avkastningskrav man som köpare har för sin investering, desto större chans har man att vinna budgivningsprocessen och därmed stå som finansiär för en viss fakturastock. 

  Priset (procentsatsen) som anges är den förväntade årsavkastningen på investerat kapital. Detta pris används för att prissätta fakturorna i den berörda fakturastocken.

  Want to invest?

  To learn more about the asset and place a bid, please get in touch with founding partner Fredrik Severin.