Vanliga frågor

Det ska kännas bra och säkert att handla fakturor genom Invoier. Vi värdesätter att vara transparenta och tydliga. Nedan har vi svarat på de vanligaste frågor om hur vår verksamhet påverkar ert företag och era kunder.

Sälja faktura

Vi använder redan fakturaköp idag. Varför byta till Invoier?

Invoier är den första transparenta marknadsplatsen för fakturaköp. Det innebär att det finns mängder av köpare på ett och samma ställe som tampas om att få köpa just er faktura. Priserna pressas och ni som säljare får ut så bra pris som möjligt. Invoier sköter även fakturahanteringen gentemot er kund så att ni slipper.

Utöver fakturafinansieringen hjälper vår riskmotor att flagga ert företags fakturor så att ni i god tid kan ta action om någon av era kunder inte förväntas betala en faktura i tid.

Vad kostar det?

Som säljare betalar ni inga avgifter för att sälja en faktura utöver det belopp ni får utbetalt. Däremot är beloppet som ni får för fakturan baserat på det aktuella marknadspriset. I snitt ligger det på 97-99% av fakturabeloppet och beror bl.a. på hur attraktiv fakturan är för plattformens olika köpare. Invoiers tjänster är inte bindande; det kostar inget att vara registrerad och inga uppsägningstider om ni beslutar att lämna.

Invoier eftersträvar att alltid förse små- och medelstora företag med konkurrensutsatt och rättvist kapital. Därför har vi byggt marknadsplatsen så att vi aldrig gynnas av en hög finansieringskostnad för er – istället ligger det i vårt intresse att ge er så bra pris som möjligt!

Övrigt bra-att-veta om avgifter.

 • Dröjsmålsränta för era kunder vid eventuell utebliven/sen betalning: 18% årligt
 • Påminnelseavgift 1 för era kunder vid eventuell utebliven/sen betalning: 60 SEK
 • Påminnelseavgift 2 för era kunder vid eventuell utebliven/sen betalning: 60 SEK
 • Inkassoavgift för era kunder vid eventuell utebliven/sen betalning trots påminnelser: 450 SEK
 • Invoier transaktionsavgift: fr. 0,3% (dock min 50 SEK exkl. moms)
 • Hanteringsavgift för ej finansierade fakturor (enbart för tjänsten Invoier Partner):  50 SEK exkl. moms.

 

Är man förpliktad att sälja fakturor om man skapar ett konto?

Beslutet att sälja en faktura är helt upp till er. Att ha ett konto hos Invoier kostar ingenting, och ni förpliktar er inte att sälja något som helst. Inga bindningar, inga dolda avgifter – vi bryr oss egentligen bara om att ditt företag ska kunna få ett så bra prisförslag som möjligt för faktur ni överväger att sälja.

Vad behövs för att kunna använda Invoiers tjänster?

För företag i den finansiella sektorn finns särskilda krav på kundkännedom. Vid kontoregistrering kommer vi därför att ställa ett par frågor angående er verksamhet. Genom att automatiskt hämta information om ditt företag genom ert organisationsnummer har vi designat processen så att den skall upplevas så enkel och snabb som möjligt. Du bekräftar om informationen om ert företag stämmer och svarar på ett fåtal ytterligare frågor (dessa frågor berör syftet ni önskar att använda Invoiers tjänster för, samt förväntad omsättning i form av fakturaförsäljning). Invoiers KYC-process följer kraven i Lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism samt Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2017:11) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism och följer samma struktur som de flesta institut tillämpar i sina mer eller mindre automatiserade KYC-processer.

Vem köper fakturorna?

Till skillnad från traditionella factoringbolag är det inte vi själva som står för finansieringen av en överlåten faktura. Istället har vi svenska banker, investering-, och finansbolag som köpare av fakturor. Alla köpare har genomgått vår granskning för medlemskap. Det är däremot Invoier som tar över fakturahanteringen och sköter själva indrivningsprocessen från er kund. Detta gör vi på ett transparent och standardiserat sätt (se Vad händer om slutkunden inte betalar fakturan?)

 

Hur tas pris fram för en faktura?

Invoier använder en unik AI-motor som har analyserat hundratusentals fakturor och deras utfall. När en faktura registreras analyseras automatiskt företagen, personerna, branschen och hundratals andra parametrar för att kunna ge en träffsäkerhet på över 93% när det gäller OM och NÄR en faktura kommer att betalas. Det är bl.a. denna information som marknadsplatsens köpare sedan tar höjd för när de tävlar om att erbjuda bästa pris för just er faktura.

 

Hur påverkas slutkunden?

Vårt mål är att ert beslut att sälja en faktura inte skall påverka er kund mer än nödvändigt. Samma betalningsfrist som originalfakturan gäller och er kund hör först om fakturaköpet när vi skickar ut att fakturan överlåtits. All analys som görs innan beslut om eventuellt fakturaköp görs utan att kunden blir notifierad – tex när ni laddar upp en faktura för att få prisförslag från marknadsplatsens köpare.

 

Säljs fakturan med eller utan återköp (s.k. regress)?

Fakturor säljs utan klausul om återköp (s.k. regress). Detta betyder att det är Invoier och köparna på marknadsplatsen som tar över finansieringsrisken efter att en faktura överlåtits. Invoier tar däremot en s.k. skötselborgen för att gardera marknadsplatsen mot bluffakturor.

Går det att sälja fakturor där kunden är ett utländskt bolag?

Nej. I dagsläget erbjuder vi endast fakturaförsäljning där både leverantör och kund är svenska bolag. I framtiden kommer vi att erbjuda fakturaförsälning till er som har kunder skrivna utanför Sverige.

När det gäller Invoiers tjänster Abonnemangsfinansiering och Inköpsfinansiering är det däremot möjligt att få finansieringshjälp även med utländska slutkunder och leverantörer.

Vad händer om slutkunden inte betalar fakturan?

Vid eventuell utebliven betalning följer Invoier en standardiserad process för indrivning av pengar. I första hand går det ut två påminnelser med en avgift á 60 kr/st. Om er kund fortfarande inte betalt går det ut ett inkassokrav. Invoier förbehåller sig rätten att av er kund ta ut dröjsmålsränta á 1,5 % per månad för en obetald faktura.

Hela processen sker utan någon aktiv inblandning från dig som sålt fakturan. Notera att affärsrisken, det vill säga risken i det fall er kund bestrider fakturan, fortfarande åligger er som fakturasäljare. Det är alltså tal om en s.k. skötselborgen.

Kan man sälja en faktura som redan skickats till slutkund?

Nej. Vi erbjuder endast finansiering av nya fakturor som ej ännu har skickats till mottagaren. Detta på grund av panträttsliga aspekter då samtliga fakturamottagare i annat fall måste denuntieras och bekräfta förändringen för att panten ska gälla.

Måste man sälja alla sina fakturor?

Nej, ni väljer själva vilka, hur många och hur ofta ni vill sälja fakturor genom Invoiers marknadsplats. Till skillnad från andra aktörer kräver vi aldrig att ni säljer en viss mängd fakturor eller binder upp ert företag på att sälja fakturor en längre tid.

Vem skickar fakturan till slutkund?

Efter faktura har sålts skickar vi fakturan till er kund med en överlåtelsetext som förklarar att fakturan är överlåten till Invoier – naturligtvis utan att riskera er kundrelation. För att säkerställa att rätt fakturainformation finns (samt för att mottagaren ska känna igen vilket ärende det handlar om) bifogar vi även en referenskopia på er originalfaktura.

Vilka slags fakturor kan säljas?

Invoiers marknadsplats kan idag hantera majoriteten av B2B fakturor där både leverantör och betalare är registrerade aktiebolag. Däremot kan vi tyvärr inte hjälpa om:

 • Fakturans betalare motsatt sig fakturaöverlåtelse enligt kontrakt
 • Fakturan är såld eller belånad sedan tidigare
 • Fakturan redan är förfallen eller skickad till kund
 • Fakturans förfallodatum är färre än 30 dagar bort
 • Fakturans totalbelopp är lägre än 5.000 kr inkl. moms

Allmänt

Vem står bakom Invoier?

Bakom Invoier står en grupp av serieentreprenörer, egenföretagare, och investerare med många års erfarenhet från finans- och kreditbranschen. När över hundra tusen svenska företag betalar SMS-lånenivåer för att finansiera sin tillväxt så började vi fundera på om traditionell factoring verkligen är ett hållbart system. Vi startade Invoier för att utmana traditionell factoring genom att ge svenska företagare ett enklare sätt att få tillgång till kapital. Vårt mål är att skapa en mer transparent marknad där ni som företagare kan få bra betalt som möjligt, samtidigt som ni ska känna er trygga att era kunder inte påverkas negativt.

Invoier är finansierat av EU och Kungliga Tekniska Högskolan och samarbetar med flera svenska banker och finansbolag. Vi har tillstånd som betalningsinstitut enligt lagen (2010:751) om betaltjänster där vi står under tillsyn av Finansinspektionen.

Hur bokförs en fakturaförsäljning?

Efter genomförd handel får ni en orderbekräftelse. Denna innehåller transaktionsuppgifter och instruktioner hur försäljningen av fakturan redovisas.

Är man anonym på Invoiers plattform?

Säkerhet är en av de saker vi prioriterar mest och såklart undrar ni hur vi hanterar ditt företags data. Som standard krypterar Invoier alla kunders data. All fakturahandel kan således ske helt anonymt på marknadsplatsen. Säljare och köpare av fakturor känner i regel inte till varandra – från vardera sida uppfattas Invoier som motpart i en handel.

Kontakta oss

Andra frågor?
Hör av dig så svarar vi!

  Invoier location map
  Monday - Friday 9 a.m. to 6 p.m
  • Invoier AB
  • Skeppsbron 18
  • 111 30 Stockholm, Sverige
  • Org. num 559146 – 3327
  • Moms: SE559146332701
  • Registrerat för F-skatt