Vanliga frågor

Det ska kännas bra och säkert att handla fakturor genom Invoier. Vi värdesätter att vara transparenta och tydliga. Nedan har vi svarat på de vanligaste frågor om hur vår verksamhet påverkar ert företag och era kunder.

Sälja faktura

Vi använder redan fakturaköp idag. Varför byta till Invoier?

Invoier är den första transparenta marknadsplatsen för fakturaköp. Det innebär att det finns mängder av köpare på ett och samma ställe som tampas om att få köpa just din faktura. Priserna pressas och du som fakturasäljare får ut så bra pris som möjligt. Invoier sköter även fakturahanteringen gentemot dina kunder så att du slipper.

Utöver fakturafinansieringen hjälper vår riskmotor att flagga ert företags fakturor så att du i god tid kan ta action om någon av dina kunder inte förväntas betala en faktura i tid.

Vad kostar det?

Som fakturasäljare betalar du inga avgifter utöver det belopp du får utbetalt. Beloppet som du får för fakturan är baserat på det aktuella marknadspriset. I snitt ligger det på 97-99% av fakturabeloppet och beror bl.a. på hur attraktiva dina fakturor är för plattformens olika köpare. Invoiers tjänster är inte bindande; det kostar inget att vara registrerad och inga uppsägningstider om du beslutar att lämna.
Invoier eftersträvar att alltid förse små- och medelstora företag med konkurrensutsatt och rättvist kapital. Därför har vi byggt marknadsplatsen så att vi aldrig gynnas av en hög finansieringskostnad för dig – snarare ligger det i vårt intresse att ge dig så bra betalt som möjligt för dina fakturor!

Övrigt bra-att-veta om avgifter.

Invoier transaktionsavgift: fr. 0,3% (dock min 50 SEK exkl. moms)
Hanteringsavgift för ej finansierade fakturor: 50 SEK exkl. moms.

Dröjsmålsränta för era kunder vid eventuell utebliven/sen betalning: 18% årligt
Påminnelseavgift 1 för era kunder vid eventuell utebliven/sen betalning: 60 SEK
Påminnelseavgift 2 för era kunder vid eventuell utebliven/sen betalning: 60 SEK
Inkassoavgift för era kunder vid eventuell utebliven/sen betalning trots påminnelser: 450 SEK

Måste man sälja fakturor om man skapar ett konto?

Beslutet att sälja en faktura är helt upp till dig. Att ha ett konto hos Invoier kostar ingenting, och du är inte förpliktad att sälja. Inga bindningar, inga dolda avgifter – vi bryr oss egentligen bara om att ditt företag ska kunna få ett så bra prisförslag som möjligt för fakturor du överväger att sälja.

Vad behövs för att kunna använda Invoiers tjänster?

För företag i den finansiella sektorn finns särskilda krav på kundkännedom. Vid kontoregistrering kommer vi därför att ställa ett par frågor om din verksamhet. Genom att automatiskt hämta information om ditt företag har vi designat processen så att den ska upplevas så enkel och snabb som möjligt. Du bekräftar om företagsinformationen stämmer och svarar på ett fåtal ytterligare frågor ang. finansieringsbehov. Invoiers ny-kunds-processer följer kraven i Lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism samt Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2017:11) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism och följer samma struktur som de flesta institut tillämpar i sina mer eller mindre automatiserade kundkännedomsprocesser.

Vem köper fakturorna?

Till skillnad från traditionella factoringbolag är det inte Invoier som står för finansieringen av en köpt faktura. Istället har vi svenska banker, investering-, och finansbolag som köpare av fakturor. Alla köpare har genomgått vår granskning för medlemskap. Det är däremot Invoier som tar över fakturahanteringen och sköter kontakten med dig samt eventuell indrivningsprocess mot din kund. Detta gör vi på ett transparent och standardiserat sätt (se Vad händer om slutkunden inte betalar fakturan?)

Hur tas pris fram för en faktura?

Invoier använder en unik AI-motor som har analyserat miljontals fakturor och deras utfall. När en faktura registreras analyseras automatiskt företagen, personerna, branschen och hundratals andra parametrar för att kunna ge en träffsäkerhet på över 93% när det gäller OM och NÄR en faktura kommer att betalas. Det är bl.a. denna information som marknadsplatsens köpare sedan tar höjd för när de tävlar om att erbjuda bästa pris för just din faktura.

Hur påverkas slutkunden?

Vårt mål är att ditt beslut att sälja en faktura inte ska påverka din kund mer än nödvändigt. Samma betalningsfrist som originalfakturan gäller och den enda skillnaden för din kund är att hen betalar fakturan till Invoier. All analys som görs vid beslut om eventuellt fakturaköp görs utan att kunden blir notifierad

Säljs fakturan med eller utan återköp (s.k. regress)?

Invoier erbjuder fakturaköp både med eller utan klausul om återköp (s.k. regress). Detta bestäms i samråd med dig vid registrering. Dock ska det sägas att du som säljare av faktura kan bli återbetalningsskyldig vid eventuellt fakturabestridande från din kund.

Vid fakturaköp utan regress är det Invoier och köparna på marknadsplatsen som tar över kreditrisken efter att en faktura överlåtits. Invoier kan däremot ta en s.k. proprieborgen för att gardera marknadsplatsen mot bluffakturor.

Går det att sälja fakturor där kunden är ett utländskt bolag?

Vänligen kontakta oss för mer information kring finansiering av internationella fakturor.

Vad händer om slutkunden inte betalar fakturan?

Vid eventuell utebliven betalning följer Invoier en standardiserad process för indrivning av pengar. I första hand går det ut två påminnelser med en avgift á 60 kr/st. Om er kund fortfarande inte betalt går det ut ett inkassokrav. Invoier förbehåller sig rätten att av er kund ta ut dröjsmålsränta á 1,5 % per månad för en obetald faktura.

Hela processen kan ske utan någon aktiv inblandning från dig som sålt fakturan. Notera att affärsrisken, det vill säga risken i det fall din kund bestrider fakturan, fortfarande åligger dig som fakturasäljare.

Kan man sälja en faktura som redan skickats till slutkund?

Nej. Vi erbjuder endast finansiering av nya fakturor som ej ännu har skickats till mottagaren. Detta på grund av panträttsliga aspekter då samtliga fakturamottagare i annat fall måste denuntieras och bekräfta förändringen för att panten ska gälla.

Invoier finansierar heller inte redan förfallna fakturor.

Måste man sälja alla sina fakturor?

Nej, du väljer själv vilka, hur många och hur ofta du vill sälja fakturor genom Invoiers marknadsplats. Till skillnad från många aktörer kräver vi inte att du säljer en viss mängd fakturor eller binder upp dig att sälja fakturor en längre tid.

Vem skickar fakturan till slutkund?

Du skickar fakturan till din kund – precis som vanligt. Invoier tar dock hand om evt. påminnelser om det mot förmodan skulle behövas.

Vilka slags fakturor kan säljas?

Invoiers marknadsplats kan idag hantera majoriteten av B2B fakturor där både fakturautställare och fakturamottagare är registrerade aktiebolag.

Däremot kan vi inte hjälpa om:

 • Fakturans betalare motsatt sig fakturaöverlåtelse enligt kontrakt
 • Fakturan är såld eller belånad sedan tidigare
 • Fakturan redan är förfallen eller skickad till kund
 • Fakturans förfallodatum är färre än 5 dagar fram
 • Fakturans totalbelopp är lägre än 1.000 kr inkl. moms

Hur bokförs en fakturaförsäljning?

Efter genomförd handel får du en avräkningsnota. Denna innehåller transaktionsuppgifter som kan användas för redovisning. Läs vår guide hur man bokför en factoringkostnader: https://invoier.com/book-keeping-factoring/ .

Vad ska till för att kvalificeras för Green Factoring?

När vi onboardar dig som kund gör vi en bedömning huruvida ditt företag kan klassificeras som applicerbart för Green Factoring. Om du inte redan ansökt om att registrera ditt företag så kan du använda kontaktformuläret på https://invoier.com/green-factoring/ för att få en indikativ bedömning huruvida ditt företag kan klassificeras för Green Factoring

Inköpsfinansiering

Vi har redan en finansieringspartner för inköp. Varför byta till Invoier?

Invoier är den första transparenta marknadsplatsen för finansiering av fakturor. Det innebär att det finns mängder av köpare på ett och samma ställe som tampas om att få köpa just din leverantörsfaktura. Priserna pressas och du som kund får så bra pris finansieringsvillkor som möjligt.

Utöver applicerar Invoier inga dolda avgifter, löpande licenskostnader, eller andra krav på antal leverantörsfakturor du behöver finansiera. En flexibel och schysst lösning helt enkelt.

Vilken slags leverantörsfakturor kan finansieras?

Invoiers marknadsplats kan idag hantera majoriteten av B2B fakturor där både fakturautställare och fakturamottagare är registrerade aktiebolag. Däremot kan vi inte hjälpa om:

 • Fakturans betalare motsatt sig fakturaöverlåtelse enligt kontrakt
 • Fakturan är finansierad i ett inköpsfinansieringssetup sedan tidigare
 • Fakturan redan är förfallen
 • Fakturans förfallodatum är färre än 5 dagar fram
 • Fakturans totalbelopp är lägre än 1.000 kr inkl. moms
 • Fakturan gäller en förskottsbetalning

Vad kostar det?

Exakt pris beror på ditt företags finansiella status, antal fakturor, belopp, önskad kredittid, etc. Som tumregel kan sägas att avgiften för inköpsfinansiering är mellan 1,1% – 1,5% av fakturans belopp per 30dagars-period du önskar att skjuta upp din leverantörsbetalning.

När du räknar på finansieringskostnader är det viktigt att väga in eventuella rabatter din leverantör kan ge dig tack vare att du låter Invoier betala din leverantörsfaktura. T.ex kan Invoiers inköpsfinansiering användas för att göra större beställningar eller erbjuda leverantrer tidigare betalning – två exempel som ofta leder till rabatter som långt överväger avgifterna för själva inköpsfinansieringen.

Vem finansierar inköpsfinansieringen?

Till skillnad från traditionella finansieringsbolag är det inte Invoier som står för finansieringen av inköpsfinansieirngen. Istället har vi svenska banker, investering-, och finansbolag som bakomliggande finansiär. Alla köpare har genomgått vår granskning för medlemskap. Det är däremot Invoier som tar över fakturahanteringen och sköter kontakten med dig.

Vad behövs för att kunna använda Invoiers tjänster?

För företag i den finansiella sektorn finns särskilda krav på kundkännedom. Vid kontoregistrering kommer vi därför att ställa ett par frågor om din verksamhet. Genom att automatiskt hämta information om ditt företag har vi designat processen så att den ska upplevas så enkel och snabb som möjligt. Du bekräftar om företagsinformationen stämmer och svarar på ett fåtal ytterligare frågor ang. finansieringsbehov.

Invoiers ny-kunds-processer följer kraven i Lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism samt Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2017:11) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism och följer samma struktur som de flesta institut tillämpar i sina mer eller mindre automatiserade kundkännedomsprocesser.

Behöver jag finansiera alla mina leverantörsfakturor?

Nej. Vilken eller vilka leverantörsfakturor du önskar att få finansierat är helt upp till dig.

Hur bokför jag inköpsfinansieringen?

Vänligen kontakta oss för information om hur detta görs.

Hur snabbt kan man komma igång finansieringen?

Vi startar handläggningen så fort du ansökt. Oftast räcker det med att vi får er leverantörsfaktura, men om ni därutöver vet att det var länge sedan ni skickade in ert bokslut snabbar det på processen om ni även skickar in delårssiffror. Handläggningstiden är normalt 24 timmar innan ni kan räkna med att få färdigt kreditbeslut.

Vad behövs för att ansöka om finansiering?

För företag i den finansiella sektorn finns särskilda krav på kundkännedom. Vid kontoregistrering kommer vi därför att ställa ett par frågor angående din verksamhet. Genom att hämta information om ditt företag har vi designat processen så att den skall upplevas så enkel och snabb som möjligt för dig. Du bekräftar om informationen om företaget stämmer och svarar på ett fåtal ytterligare frågor om ditt finansieringsbehov.

Invoiers Kundkännedomsprocess följer kraven i Lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism samt Finansinspektionen föreskrifter (FFFS 2017:11) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism och följer samma struktur som de flesta institut tillämpar i sina mer eller mindre automatiserade Kundkännedomsprocesser.

Hur mycket kan man finansiera?

Vi gör en individuell bedömning av ditt företags kreditutrymme men har som avsikt att hjälpa finansiera inköpsbelopp från 50.000 SEK upp till 30 miljoner SEK. Du väljer själv om ni vill finansiera en eller flera leverantörsfakturor.

Abonnemangsfinansiering

Hur mycket kapital kan man få ut av finansieringen?

Invoier gör en bedömning av såväl era kunder som ert avtalsupplägg. Baserat på dessa faktorer diskonteras i normalläget 3-12 månader.

Hur påverkas fakturamottagaren?

Din abonnemangsfinansiering innebär ingen ökad kostnad eller annan konsekvens för era kunder. Betalning sker som vanligt vad beträffar pris och frekvens. På fakturorna kommer det att finnas en text som visar att fakturan är överlåten till Invoier, samt Invoiers kontouppgifter. I övrigt kan ni behålla er normala fakturalayout.

Förpliktar man sig att finansiera alla kundabonnemang?

Nej. Ni bestämmer själv hur stor andel av era kundabonnemang ni önskar att få finansierat. Dock kommer Invoier sätta en maxgräns för andelen kundabonnemang som kan finansieras – detta för att mitigera risken vid eventuell churn.

Vad händer om en kund avslutar sitt abonnemang?

Om det händer byter vi helt enkelt ut avslutat abbonemang med ett aktivt. Inga påföljder eller avgifter.

Vad behöver Invoier för att bedöma finansieringen?

För att kunna göra en analys av ert finansieringsutrymme behöver vi ta del av er kundreskontra samt en kopia på det avtal ni har med era kunder.

Allmänt

Vem står bakom Invoier?

Bakom Invoier står en grupp av serieentreprenörer, egenföretagare, och investerare med många års erfarenhet från finans- och kreditbranschen. När över hundra tusen svenska företag betalar SMS-lånenivåer för att finansiera sin tillväxt så började vi fundera på om traditionell factoring verkligen var ett hållbart system. Vi startade Invoier för att utmana traditionell factoring genom att ge svenska företagare ett enklare sätt att få tillgång till kapital. Vårt mål är att skapa en mer transparent marknad där du som företagare kan få så bra betalt som möjligt, samtidigt som du ska känna dig trygg att dina kunder och/eller leverantörer inte påverkas negativt om du väljer att få finansiering via INvoier.

Invoier är finansierat av EU och Kungliga Tekniska Högskolan och samarbetar med flera svenska banker och finansbolag. Vi har tillstånd som betalningsinstitut enligt lagen (2010:751) om betaltjänster där vi står under tillsyn av Finansinspektionen.

Är man anonym på Invoiers plattform?

Säkerhet är en av de saker vi prioriterar högst och såklart är det viktigt att veta hur vi hanterar ditt företags data. Som standard krypterar Invoier alla kunders data. All fakturahandel kan således ske helt anonymt på marknadsplatsen. Säljare och köpare av fakturor känner i regel inte till varandra – från vardera sida uppfattas Invoier som motpart i en handel.
Kontakta oss

Andra frågor?
Hör av dig så svarar vi!

  Invoier location map
  Monday - Friday 9 a.m. to 6 p.m
  • Invoier AB
  • Skeppsbron 18
  • 111 30 Stockholm, Sverige
  • Org. num 559146 – 3327
  • Moms: SE559146332701
  • Registrerat för F-skatt