Press & Media

Press releases & Media coverage

Find the latest press releases and media coverage below,
as well as downloadable images and media contacts.
//
Hitta de senaste pressreleaserna, mediabevakningen samt
nedladdningsbara pressbilder och mediakontakter.

Betaltidsindex visar stor förbättring mot snabbare betaltider

Betaltidsindex visar stor förbättring mot snabbare betaltider

Betaltidsindex för 2022 visar på bekräftat trendbrott i svenska företags betaltider. Storföretagen har blivit allt bättre på att betala i tid medan de minsta företagen fortsatt är de allra bäst betalarna. En övergripande trend är att samtliga företagsgrupper blivit...

Stål- och metallföretagen mycket bättre på att betala i tid

Stål- och metallföretagen mycket bättre på att betala i tid

Från att ha varit den bransch som varit sämst på att betala i tid i år kan man nu visa på stora förbättringar på relativt kort tid. En bransch i stabilisering, trots tuffa tider.I våras lanserade finansieringsföretaget Invoier Betaltidsindex™. Indexet kartlägger...

Försenade betalningar vanligare från storföretag i augusti

Försenade betalningar vanligare från storföretag i augusti

Fintechbolaget Invoiers Betaltidsindex™ visar att augusti är den månad när större företag i ännu högre utsträckning är sena med sina betalningar. I genomsnitt betalas varje faktura från storföretag i Sverige under augusti månad 3,5 dagar sent, något som kan få stora...

Branscherna som är bäst och sämst på att betala i tid

Nyligen lanserade Betaltidsindex™, framtaget av Stockholmsbaserade fintechbolaget Invoier, har kartlagt vilka branscher i Sverige som är mest, respektive minst, försenade med sina betalningar till andra företag.  Mätningen är rikstäckande och har kartlagt över 75 000...