FACTORING

Omvandla obetalda fakturor till pengar

Frigör kapital för arbete du redan utfört, men som du inte fått betalt för än. Dina fakturor säljs till bäst gällande erbjudande på Invoiers marknadsplats där priset för finansieringen ständigt konkurrensutsätts till din fördel. Så här kan det exempelvis se ut vid en 30-dagars faktura i Sverige.

Du ställer ut faktura till din kund Du får betalt Din kund betalar fakturan till Invoier 1 dag Idag Imorgon 30 dagar
You issue invoice to your customer You get paid Your customer pays the invoice to Invoier 1 day Today Tomorrow 30 days

Betalt direkt

Vänta inte på att dina kunder betalar. Sälj dina fakturor och få betalt snabbare

Förbättrad likviditet

Bättre kassaflöde betyder lösta likviditets- utmaningar och att dina pengar kan användas smartare

Pressat pris

En konkurrensutsatt marknadsplats med många olika finansiärer betyder att du får bättre betalt för dina fakturor.

Automatisk fakturahantering

Slipp eventuella påminnelseprocesser och annan fakturaadministration. Invoier gör det åt dig

Schysst och flexibelt

Sälj enstaka fakturor eller alla löpande. Vi tillämpar inga fasta kostnader, dolda avgifter eller dolda villkor

Hög finansieringsgrad

Med många olika finansiärer som du kan matchas med ökar sannolikheten att en högre andel fakturor kan finansieras.

– Att kunna erbjuda kunderna de betaltider de är vana vid är ett måste men det ställer stora krav på ett riktigt effektivt cash flow. Jag vill använda våra pengar inte bara en eller två gånger per månad, utan kanske fyra-fem gånger! 

Patrik Embermark

VD & grundare, Enter Sales & Distribution

Så funkar det

01

Logga in och välj om du vill sälja enstaka fakturor eller flera

Ändra din fakturamall

Vi hjälper dig med nödvändiga ändringar i din fakturamall och ställer in så att Invoier mottager kopior av dina fakturautskick.

02

Skicka faktura

När du utfört arbetet eller levererat produkt/tjänst skickar du faktura till din kund – precis som vanligt.

Sälj enstaka fakturor eller flera med Invoier Flex

03

Sälj enstaka eller flera fakturor med Invoier Flex

Matchning

Vi klassificerar fakturan och kollar i realtid vilka finansieringsvillkor som marknadsplatsens finansiärer erbjuder. Din faktura matchas med högst erbjudna köpeskilling.

04

Få betalt

Fakturan är såld och din utbetalning har skickats. Invoier tar hand om resten.

Finansierat och färdigt, oavsett om du sålt enstaka fakturor eller flera

05

Sälj enstaka eller flera fakturor med Invoier Flex

Fortsatt prispress

Vi fortsätter vårt kontinuerliga arbete med att konkurrensutsätta marknadsplatsens finansieringsvillkor så att du får ännu bättre betalt för dina fakturor.

Vanliga frågor

Vi använder redan fakturaköp idag. Varför byta till Invoier?

Invoier är den första transparenta marknadsplatsen för fakturaköp. Det innebär att det finns mängder av köpare på ett och samma ställe som tampas om att få köpa just din faktura. Priserna pressas och du som fakturasäljare får ut så bra pris som möjligt. Invoier sköter även fakturahanteringen gentemot dina kunder så att du slipper. Utöver fakturafinansieringen hjälper vår riskmotor att flagga ert företags fakturor så att du i god tid kan ta action om någon av dina kunder inte förväntas betala en faktura i tid.

Vad kostar det?

Som fakturasäljare betalar du inga avgifter utöver det belopp du får utbetalt. Beloppet som du får för fakturan är baserat på det aktuella marknadspriset. I snitt ligger det på 97-99% av fakturabeloppet och beror bl.a. på hur attraktiva dina fakturor är för plattformens olika köpare. Invoiers tjänster är inte bindande; det kostar inget att vara registrerad och inga uppsägningstider om du beslutar att lämna.
Invoier eftersträvar att alltid förse små- och medelstora företag med konkurrensutsatt och rättvist kapital. Därför har vi byggt marknadsplatsen så att vi aldrig gynnas av en hög finansieringskostnad för dig – snarare ligger det i vårt intresse att ge dig så bra betalt som möjligt för dina fakturor!

Övrigt bra-att-veta om avgifter.

Dröjsmålsränta för era kunder vid eventuell utebliven/sen betalning: 18% årligt
Påminnelseavgift 1 för era kunder vid eventuell utebliven/sen betalning: 60 SEK
Påminnelseavgift 2 för era kunder vid eventuell utebliven/sen betalning: 60 SEK
Inkassoavgift för era kunder vid eventuell utebliven/sen betalning trots påminnelser: 450 SEK
Invoier transaktionsavgift: fr. 0,3% (dock min 50 SEK exkl. moms)
Hanteringsavgift för ej finansierade fakturor: 50 SEK exkl. moms.

Måste man sälja fakturor om man skapar ett konto?

Beslutet att sälja en faktura är helt upp till er. Att ha ett konto hos Invoier kostar ingenting, och du är inte förpliktad att sälja. Inga bindningar, inga dolda avgifter – vi bryr oss egentligen bara om att ditt företag ska kunna få ett så bra prisförslag som möjligt för fakturor du överväger att sälja.

Vad behövs för att kunna använda Invoiers tjänster?

För företag i den finansiella sektorn finns särskilda krav på kundkännedom. Vid kontoregistrering kommer vi därför att ställa ett par frågor om din verksamhet. Genom att automatiskt hämta information om ditt företag har vi designat processen så att den ska upplevas så enkel och snabb som möjligt. Du bekräftar om företagsinformationen stämmer och svarar på ett fåtal ytterligare frågor ang. finansieringsbehov. Invoiers ny-kunds-processer följer kraven i Lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism samt Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2017:11) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism och följer samma struktur som de flesta institut tillämpar i sina mer eller mindre automatiserade kundkännedomsprocesser.

Låt oss hitta ett upplägg för dig!

Vi hjälper dig med rådgivning och finansieringsupplägg som är anpassade efter ditt företags specifika förutsättningar

Gratis rådgivning om factoring