Investera i fakturor

En marknadsplats för fakturahandel

Marknadsplatser har funnit sedan urminnes tider, varför introducera ännu en marknadsplats? Därför att det saknas en plats för köpare och säljare av fakturor att mötas och där du kan investera i fakturor!

Vår marknadsplats är helt digital, baserad på senaste teknik och med rimliga villkor för alla involverade parter. Den är transparent och välkomnar helt nya aktörer, som du själv. I grund och botten är det något du borde vilja vara en del av.

Tänk om du kunde investera i en helt ny tillgångsklass och få bra avkastning – samtidigt som du hjälper små och medelstora företag att växa snabbare? Vi kallar det hållbar win-win och har spenderat några år på att bygga och optimera Sveriges enda spotmarknad för factoring.

Investera i fakturor med Invoier
Det som är unikt med vår marknadsplats är att vi gjort det möjligt för icke-specialiserade investerare att för första gången handla med fakturor/factoring.
Invoier - investera i fakturor
Så fungerar det

Investera i fakturor

Via vår marknadsplats får förmögenhetsförvaltare, pensionsfonder och andra investerare möjligheten att investera i fakturor – en tillgångsklass som factoringföretag traditionellt haft ensamrätt på. Din investering leder dessutom till en mer hållbar fakturamarknad, vilket stärker den svenska ekonomins tillväxt genom att skapa bättre förutsättningar för små och medelstora företag.

Fördelar med att investera i fakturor

Bestäm risknivån

Bestäm risknivån

Vår AI-baserade riskbedömningsmotor ger dig flexibla alternativ och rekommendationer baserat på den risknivå du föredrar. Detta betyder att du inte behöver ha någon tidigare kunskap om factoring för att investera framgångsrikt.
Korta löptider

Korta löptider

Dina pengar är endast bundna i 30-120 dagar

Ingen administration

Ingen administration

Att handla med fakturor ska vara enkelt. Därför tar Invoier på sig hanteringen av all administration kring fakturorna.

Hållbart stöd

Hållbart stöd

Genom att investera i fakturor bidrar du aktivt till ett bättre svenskt företagsklimat och bättre villkor för små och medelstora företag

Detaljerad tjänstebeskrivning
för investerare

  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

  Vår historia och vilka vi är

  Invoier är ett EU-finansierat fintechföretag som tillhandahåller en skalbar digitaliserad marknadsplats för anonym global handel med fakturor. Hittills har denna tillgångsklass varit exklusiv för banker och factoringspecialister. Men Invoier tar det till en ny nivå genom att göra det möjligt för nya typer av investerare att få tillgång till tillgångsklassen. Som investerare får man bra, stabil, och riskjusterad avkastning utan något behov att stå för fakturaadministration.
  Att använda fakturor som ett sätt att få tillgång till rörelsekapital (vanligtvis kallat factoring) är en omfattande marknad. I EU har omsätter factoring 1 829 miljarder euro. Bara i Sverige motsvarar omsättningen 25 miljarder euro. Att möjliggöra bättre förutsättningar för finansiering och ett sätt att frigöra outnyttjad tillväxt för små och medelstora företag kommer att gynna samhället som helhet. Faktum är att när Invoier kan sänka priserna med bara 1%, motsvarar det +300 000 nya jobb på EU-nivå.
  KTH

  Hur allt började

  Invoiers resa började vid KTH Innovation , där idén uppstod att bygga en tjänst som skulle utmana de befintliga strukturerna för företagsfinansiering, med fakturor i fokus.

  Med egna erfarenheter av de utmaningar som följer med att driva eget företag, vikten av likviditet och hur komplext det kan vara att få tillgång till kapital för tillväxt bestämde sig Invoiers grundare för att skapa en förändring.

  Ända sedan starten har målet varit att förbättra förutsättningarna för små- och medelstora företag som letar efter enkel och smidig tillgång till rörelsekapital – på rättvisa och transparenta villkor!

  Den tekniska grunden för erbjudandet består av en unik AI-baserad riskbedömningsmetod som med en träffsäkerhet på över 93% ger svar på både OM och NÄR en faktura kommer att betalas. Detta möjliggör även helt nya och tryggare förutsättningar även för investerare som vill uppnå god avkastning till en kalkylerad risk.

  Våra grundare

  Grundarna bakom Invoier har en stark bakgrund inom finansiella tjänster, teknik och startups och består av Fredrik Mistander, serieentreprenör med bakgrund inom teknik, Anders Råge, tidigare vice VD på Nordnet och Fredrik Severin, erfaren inom VC/PE-investeringar och Fondförvaltning.

  Vill du veta mer?

  Kontakta vår medgrundare Fredrik Severin för att höra hur du får tillgång till att investera i fakturor.