INVOIERS MARKNADSPLATS

Investera i fakturor

Investera i en helt ny tillgångsklass och få bra avkastning – samtidigt som du hjälper små och medelstora företag att växa snabbare.

Via Invoiers marknadsplats kan förmögenhetsförvaltare, banker, pensionsfonder och andra investerare investera i europeiska fakturor – en tillgångsklass som factoringföretag traditionellt haft ensamrätt på. Din investering leder till en mer sund och rättvis marknad för fakturafinansiering, vilket stärker ekonomins tillväxt genom att skapa bättre förutsättningar för små och medelstora företag att bli mer konkurrenskraftiga.

investera-i-fakturor
Bestäm risknivån

Ett företag har en faktura som de önskar att få finansierad för att tidigarelägga kassaflödet

Korta löptider
Du investerar genom att köpa fakturan till ett lägre pris än fakturans belopp
Ingen administration

När fakturamottagaren betalar får du hela fakturabeloppet (inkl. mellanskillnad och evt. dröjsmålsränta)

Invoier hanterar all administration och kundkontakt. Du förblir en anonym finansieringspartner

Fördelar med att investera i fakturor

Bestäm risknivån

Bestäm risknivån

Vår AI-baserade riskbedömningsmotor ger dig flexibla alternativ och rekommendationer baserat på den risknivå du föredrar. Detta betyder att du inte behöver ha någon tidigare kunskap om factoring för att investera framgångsrikt

Korta löptider

Korta löptider

Dina pengar är endast bundna i 30-120 dagar

Ingen administration

Ingen administration

Att handla med fakturor ska vara enkelt. Därför tar Invoier på sig hanteringen av all administration kring fakturorna

Hållbart stöd

Hållbart stöd

Genom att investera i fakturor bidrar du aktivt till ett stärkt europeiskt företagsklimat och bättre villkor för små och medelstora företag

Detaljerad tjänstebeskrivning
för investerare

  1 829 md €
  Factoringvolym i Europa
  7%
  Årlig marknadstillväxt för fakturaköp i Europa
  4 120 €
  Genomsnittligt fakturabelopp på Invoiers marknadsplats
  32 dagar
  Genomsnittstid, utestående kapital på Invoiers marknadsplats

  Invoier & vår historia

  Invoier är ett
  EU-backat initiativ
  Invoier är ett EU-finansierat fintechföretag som tillhandahåller en skalbar digitaliserad marknadsplats för anonym global handel med fakturor. Hittills har denna tillgångsklass varit exklusiv för banker och factoringspecialister. Men Invoier tar det till en ny nivå genom att göra det möjligt för nya typer av investerare att få tillgång till tillgångsklassen. Som investerare får man bra, stabil, och riskjusterad avkastning utan något behov att stå för fakturaadministration.

  Att använda fakturor som ett sätt att få tillgång till rörelsekapital (vanligtvis kallat factoring) är en omfattande marknad. I EU omsätter factoring 1 829 miljarder euro. Bara i Sverige motsvarar omsättningen 25 miljarder euro. Att möjliggöra bättre förutsättningar för finansiering, och därmed förbättra små- och medelstora företags chanser att frigöra outnyttjad tillväxt, gynnar samhället som helhet. Faktum är att när Invoier kan sänka priserna med bara 1%, motsvarar det +300 000 nya jobb på EU-nivå.

  KTH

  Hur allt började

  Invoiers resa började vid KTH Innovation , där idén uppstod att bygga en tjänst som skulle utmana de befintliga strukturerna för företagsfinansiering, med fakturor i fokus.

  Med egna erfarenheter av de utmaningar som följer med att driva företag, vikten av likviditet och hur komplext det kan vara att få tillgång till kapital för tillväxt bestämde sig Invoiers grundare för att skapa en förändring.

  Ända sedan starten har målet varit att förbättra förutsättningarna för små- och medelstora företag som letar efter enkel och smidig tillgång till rörelsekapital – på rättvisa och transparenta villkor!

  Den tekniska grunden för erbjudandet består av en unik AI-baserad riskbedömningsmetod som med en träffsäkerhet på över 93% ger svar på både OM och NÄR en faktura kommer att betalas. Detta möjliggör även helt nya och tryggare förutsättningar även för investerare som vill uppnå god avkastning till en kalkylerad risk.

  Våra grundare

  Grundarna bakom Invoier har en stark bakgrund inom finansiella tjänster, teknik och startups och består av Fredrik Mistander, serieentreprenör med bakgrund inom teknik, Anders Råge, tidigare vice VD på Nordnet och Fredrik Severin, erfaren inom VC/PE-investeringar och Fondförvaltning.

  Vill du veta mer?

  Kontakta vår medgrundare Fredrik Severin för att höra hur du får tillgång till att investera i fakturor.