Invoiers medgrundare och vd Fredrik Mistander gästar podcasten “Under femton” för att diskutera entreprenörskap och en idé som fått stöttning av EU. Det svenska fintechbolaget Invoier grundades 2018 och driver en ”börs för fakturor”. Bolaget har nu säkrat 682 miljoner kronor från EU, som ska täcka kreditförluster och öka riskviljan hos köpare på plattformen. Detta för att rensa i en fragmenterad factoringmarknad och bidra till att få fler företag att kunna växa.
– Små- och medelstora företag är kärnan i den europeiska ekonomin och omfattar mer än 25 miljoner företag och står för mer än två tredjedelar av arbetskraften. Att säkerställa att dessa företag har rättvisa möjligheter påverkar miljontals människor och vi är så glada att vi och Europeiska Kommissionens innovationsorganisation delar syn om att kunna bidra på det här sättet

Fredrik Mistander, VD Invoier

Factoring eller att vanligen mindre entreprenörsföretag säljer eller belånar sina fakturor för att få in kontanter till rörelsen är ett fenomen som alltid funnits i någon form men är en bransch som, enligt Fredrik Mistander, behöver förändras.
– Vi vill innovera i en väldigt trött marknad, där många factoringbolag täljt guld i många år. Det kräver transparens och förtroende vilket vi vill bidra med. Att ha EU som investerare är förstås speciellt och en ära men det ger oss också ett större ansvar att lyckas

Fredrik Mistander, VD Invoier