Finansieringsform: guide

Hitta rätt finansieringsform!

Det är inte alltid helt lätt att veta vilken finansieringsform som skulle passa ens företag bäst och det finns mycket att välja på. För att göra det lite lättare för dig har vi sammanställt en guide som hjälper dig att hitta rätt. Allt du behöver göra är att identifiera de utmaningar som du helst vill lösa i din verksamhet.

Enstaka fakturor - Flex - Invoier

Vilken utmaning
har ditt företag?

Finansiering för företag - få råd att växa

Tillväxt

Tvingas du pausa tillväxten p.g.a. att du måste vänta in kundernas betalningar? Kanske skulle du redan idag vilja investera i ny utrustning, anställa mer personal eller acceptera nya kontrakt.

Finansiering för företag - få råd att växa

Likviditetstillskott

Har du tillfälliga utgiftstoppar som är besvärliga eller hindrar dig på olika sätt i din dagliga verksamhet och som skulle kunna lösas med ett temporärt ekonomiskt tillskott?

Delay Payment

Utökad kredittid

Vill du skjuta på betalningar till dina leverantörer? Finns det rabatter du kan få om du erbjuder dina leverantörer tidigarelagd betalning eller större ordrar?

Finansiering för företag - nöjdare kund

Säsongsvariationer

Har din verksamhet stora variationer i säsongsförsäljning som gör det svårt att hantera likviditeten löpande?

Invoier Purchase Certificate

Kontraktsfinansiering

Har du abonnemangskunder och skulle vilja få hela årets försäljning på en gång för att kunna investera igen under samma period?