Betaltidsindex av Invoier
Betaltidsindex hjälper dig som företagare till ett bättre förhandlingsläge genom att veta vilket typ av bolag som betalar i tid och vilka som är försenade

Invoiers Betaltidsindex kartlägger betalningsförmågan hos svenska företag

Fintechbolaget Invoiers Betaltidsindex™ visar att augusti är den månad när större företag i ännu högre utsträckning är sena med sina betalningar. I genomsnitt betalas varje faktura från storföretag i Sverige under augusti månad 3,5 dagar sent, något som kan få stora negativa effekter för små- och medelstora företag med storföretag som kunder. Trenden återkommer årligen sedan 2016, när indexet börjar mäta.

Storföretag betalar senast

Större företag, med över 250 anställda, är konstant sena med sina betalningar under årets alla månader. Men i augusti varje år ökar förseningen ytterligare, relativt med 143% mot det årliga genomsnittet, visar Betaltidsindex. Indexet kartlägger löpande svenska företags betalningsförmåga, avtalad respektive faktisk. Det baseras på mer än 45 000 företag och över 1,5 miljoner fakturor mellan svenska företag.

Det har länge varit ett känt problem att större företag i praktiken använder mindre företag som finansiärer genom mycket långa betalningsvillkor och försenade betalningar. För de mindre bolagen skapar detta inte sällan allvarliga likviditetsproblem som kan hindra både tillväxt och nya arbetstillfällen.

Sena betalningar per månad

Denna ojämna konkurrenssituation låg till grund för en ny lagstiftning, vilken infördes 1 mars 2022. Den nya lagen ställer krav på rapportering av betaltider, både avtalade och faktiska, från företag med minst 250 anställda. All inrapporterad data ska sedan göras tillgänglig för allmänheten genom en publik databas.
    Storföretag senare med betalningar i augusti

    Om Betaltidsindex™

    Betaltidsindex är framtaget av Invoier. Det uppdateras kontinuerligt och finns att tillgå i sin helhet via Betaltidsindex .

    Vill du finansiera ditt företags tillväxt utan att ta lån? Se Invoiers olika finansieringslösningar eller boka kostnadsfri finansiell företagsrådgivning nedan.

    Vi hjälper dig gärna att hitta den lösning som passar dig bäst.