Stockholmsbaserade fintechbolaget Invoier fortsätter utmana etablerade factoringleverantörer och lanserar nu den första, gröna factoringtjänsten. Med Green Factoring™ vill man kunna matcha investerarnas öronmärkta kapital med små- och medelstora bolags (SME) tillväxtbehov, något som hittills i praktiken bara varit tillgängligt för stora bolag. Genom att påvisa insatser för en positiv klimatpåverkan kan nu även SME:er, för första gången, få möjlighet till ännu mer prisvärd finansiering.

Öronmärkt, grönt kapital från investerare kommer oftast med lägre avkastningskrav och är därmed mer ekonomiskt förmånligt för det mottagande företaget. I praktiken blir det gröna kapitalet dock begränsat till större företag som redan har egna resurser att investera för djupare analyser eller anställa specifika resurser inom hållbarhet i samma syfte. Därmed begränsas det gröna kapitalet idag oftast till storföretag, med fokus på noterade sådana.

Med tanke på att 99,9% av svenska företag består av just SME:er och det samtidigt är de som skapar 4 av 5 nya arbetstillfällen känns det orättvist att de inte skulle få samma möjligheter till bra finansiering.

Fredrik Mistander, VD & Co-Founder Invoier

Nya tjänsten Green Factoring™ vänder sig direkt till små- och medelstora bolag inom det finansiella området fakturahandel, vilket används för att optimera likviditetsflöden och skapa förutsättningar för tillväxt. Företagen kan kvalificera sig direkt genom att visa upp sin klimatpåverkan eller få indikationer på ytterligare insatser som de kan behöva göra för att få access till det billigare, gröna kapitalet.

Vi vill belöna de företag som redan jobbar för hållbarhet samt uppmuntra de som inte riktigt tagit klivet än men vill påbörja sin resa. Vår pusselbit är att lösa finansieringen till ett lägre pris för dem, fortsätter Fredrik.

Om Invoier

Invoier har utvecklat Sveriges enda marknadsplats för fakturor. Företaget har som syfte att förbättra villkoren för små- och medelstora bolag och verkar för ökad transparens och tillgång till rättvist och konkurrensutsatt kapital. Marknadsplatsen möjliggör marknadsmässiga priser för SME:ers finansiering och tillväxt, samtidigt som en ny typ av investerare får access till marknaden. Företag blev utvalt bland 4 000 företag som ett av totalt åtta svenska företag till EU:s innovationsprogram Horizon 2020.
invoier.com.

För mer information

Fredrik Mistander

Fredrik Mistander

CO-FOUNDER - CEO

Press images

Fredrik Mistander
Fredrik Mistander, Invoier