Ändring av betaluppgifter / ändring av Bankgiro i Fortnox

För att lägga till nya betalningsupplysninga på fakturor som ska finansieras via Invoier behöver ni skapa ett nytt bankkonto i Fortnox. Detta bankkonto väljs sedan som det förvalada kontot för kundfaktura. Detta görs enligt nedan.

Steg 1

Klicka på Register och välj Bankkonto (kallas ibland Transaktionskonto)

Steg 2

Klicka på “Skapa nytt”

Steg 3

Skriv in de betalupplysningar som ni tidigare mottagit i välkomstbrevet ni mottagit från Invoier (hittas i stycket om Överlåtelsetext).

Fyll endast i följande 3 fält:

  • Kontonamn: (förslag “Invoier fakturafinansiering”)
  • Bankgiro: (det bankgiro som står angivet i välkomstbrevet i stycket “Överlåtelsetext”).
  • Bokföringskonto: (Valfritt. Välj det som bäst passar in på den tjänst/produkt ni fakturerar för, och som era transaktioner ska bokföras mot. Tex “1930, 1940”)

Klicka därefter på Spara

Steg 4

Klicka igen på Register och välj Transaktionskonton

Steg 5

Välj det nyligen skapade kontot som “Förvalt konto kundfaktura” (används i de tillfällen ni säljer majoriteten av er reskontra via Invoiers marknadsplats).

Klicka därefter på Spara.

Om det istället handlar om finansiering av en enskild faktura, snarare än flertalet av era fakturor, så behöver ni ändra så att korrekt bankkonto anges på den enskilda fakturan

Lägga till överlåtelsetext på faktura i Fortnox

Steg 1

Klicka på kugghjulet uppe i högra hörnet, välj därefterFakturering

Steg 2

Välj Fakturauppgifter och fyll i den överlåtelsetext som står angiven i det välkomstdokument ni tidigare mottagit från Invoier. Markera därefter använd som standardtext på alla fakturor, och klicka på Spara

Texten kommer nu per automatik att dyka upp på framtida fakturor när du skapar nya fakturor. Vid skapande av faktura kan du givetvis juster/ta bort texten om fakturan inte ska finansieras via Invoier.

Om det istället handlar om att finansiera en enstaka faktura som ett engångsföreteelse rekommenderar vi att du istället lägger in överlåtelsetexten i samband med att fakturan skapas. Detta gör genom att lägga in den i nedan fält vid skapandet av fakturan.

Lägga till Invoier som hemlig mottagare (Bcc) vid fakturautskick

För att hemlig kopia av fakturautskicket ska nå Invoier behöver ni tillföra er specifika Invoier-emailadress (hittas i välkomstdokumentet på sida 4) som hemlig mottagare av fakturautskick mot era kunder. För att ställa in per kund gör du enligt följande. (Det går också att lägga till i samband med att en faktura skapas eftersom man då får upp fältet “Hemlig kopia”)

Steg 1

Klicka på Register och välj Kunder

Steg 2

Välj relevant kund från listan

Steg 3

Välj fliken Faktureringsuppgifter och klicka på E-dokument

Steg 4

Välj E-post och skriv in den specifika Invoier-mailadress som ni mottagit i välkomstdokumentet (ses på sida 4 i dokumentet). 

Klicka därefter på Spara