När du kortsiktigt vill förbättra rörelsekapitalet i ditt företag bör du ha koll på följande punkter:

    • Lager och inventarier: stora mängder inventarier binder kapital som därmed inte är tillgängligt direkt för alternativ användning. En minskning av lager och inventarier kan därför förbättra rörelsekapitalet i företaget.
    • Fordringar: med öppna fordringar avses även bundet kapital som inte kan placeras fritt förrän respektive fordran har reglerats. Att öka kassaflödet, till exempel genom att ta betalt från kund vid leveranstillfället snarare än 30-90 dagar senare, är ett sätt att öka rörelsekapitalet.
    • Skulder: Skulder och utestående betalningar till leverantörer, partners och andra fordringsägare spelar också roll. En förlängning av egna betalningar och en generell minskning av befintliga förpliktelser bidrar också till att öka rörelsekapitalet.
förbättra rörelsekapitalet med Invoier

Alla tre punkter är inte lika lätta att förbättra när behov uppstår. Att till exempel minska lager eller tillgångar i allmänhet är vanligtvis lättare sagt än gjort. T.ex. är det i regel betydligt lättare att optimera företagets egna kassaflöde än att minska lager, inventarier och egna skulder. Här lämpar sig factoring och automatisering av kravhantering. Rätt använt drar de flesta företag nytta av den flexibilitet, tidsbesparingar och förutsägbar likviditet som man kan åstadkomma genom just factoring. Det gäller oavsett om företaget är nystartat eller sedan länge etablerat.

Factoring – för ett stabilt kassaflöde och säker likviditet

Som företag vill du förbli konkurrenskraftigt och erbjuda dina egna kunder maximal bekvämlighet när det kommer till betalning. Ett vanligt resultat av detta är långa betalningsvillkor mellan 30 och 90 dagar blir standard – snarare än förskottsbetalning. Det är dock just dessa långa betalningsvillkor som kan ställa till besvär och påverka ditt eget rörelsekapital negativt, speciellt när det handlar om höga fakturasummor.

Men det finns en lösning – förfinansiering av utestående fakturor med hjälp av factoring.

Fakturaköp genom factoring fungerar så att du som företagare säljer dina utestående fordringar till en factoringleverantör. Fakturans belopp (minus en avgift) betalas då ut till dig omedelbart. Detta skapar snabb likviditet och möjlighet att planera ditt eget kassaflöde på ett mer effektivt sätt.

Optimera kassaflödet med automatiserade krav- och påminnelseprocesser

Utöver långa betalningsvillkor är det en ytterligare komplikation att runt hälften av alla fakturor betalas för sent. Detta leder inte bara till flaskhalsar i likviditeten. Det kan också indirekt orsaka kostnader genom tidskrävande administration och påminnelseprocesser.

Att använda en automatiserad lösning för fakturahantering sparar tid och säkerställer att förfallna fakturor spåras tillförlitligt. Det kan som företagare (speciellt på ett nystartat bolag) kännas obekvämt att genomföra konsekventa påminnelseprocesser i rädsla för att skrämma bort kunder. Även här kan en professionell och automatiserad tjänst hjälpa till.

förbättra rörelsekapitalet med Invoier

Förbättra rörelsekapitalet med Invoier

Invoier erbjuder lösningar för factoring (bl.a fakturaköp) så att du kan koncentrera dig på ditt företags tillväxt utan att behöva spendera tid på fakturaadministration.

 

Fördelar med Invoiers marknadsplats

  • Du får en transparent offert på vad du kan sälja din faktura för – helt villkorslöst och utan några dolda avgifter eller speciella avtalsperioder.
  • Du väljer själv om du vill sälja en eller flera fakturor – en flexibilitet som de flesta traditionella factoringpartners inte erbjuder. 
  • Invoiers tjänster öppnar dessutom upp finansieringsmöjligheter för små och nystartade företag, som oftast inte erbjuds factoringlösningar eller lågräntelån.  

Vill du lära dig mer om factoring och förbättra rörelsekapitalet eller se exakt hur mycket du kan få för din faktura? Registrerade ditt företag på Invoier idag. Att skapa ett konto tar endast 2 minuter och är givetvis helt gratis och villkorslöst. 

Om Invoier

Invoier tillhandahåller lösningar för företagsfinansiering och har utvecklat Sveriges enda marknadsplats för fakturor. Syftet är att möjliggöra marknadsmässiga priser för små- och medelstora företags finansiering och tillväxt, samtidigt som en ny typ av investerare får access till marknaden. Den tekniska grunden i erbjudandet utgörs av en unik AI-motor som besvarar både om och när en faktura kommer att betalas. Invoier startade 2020 i Stockholm och har finansierats av EU och KTH samt agerar med tillstånd från Finansinspektionen och Integritetsskyddsmyndigheten. Läs mer om Invoier >>