Stockholmsbaserade fintechbolaget Invoier fortsätter utmana finansieringsmarknaden med fokus på att skapa bättre finansiella förutsättningar för små- och medelstora företag. Nu lanserar man ett nytt index som kartlägger hur bra eller dåliga svenska företag är på att betala sina fakturor i tid. Den första mätningen visar ett trendbrott där stora företag för första gången sedan mätstart 2016 betalar fakturorna i tid, i början av 2022.

Det nya indexet, Betaltidsindex, kartlägger faktiska och avtalade betaltider mellan företag i Sverige. Totalt baseras det på över 1,5 miljoner fakturor från över 45 000 företag, under perioden 2016 fram till idag. Indexet påvisar problematiken med beteendeskillnaden mellan små och stora företag, där de små ofta betalar i förtid och i praktiken inte sällan tvingas agera finansiärer till de större bolagen som i sin tur ofta betalar för sent.
Invoier Betaltidsindex™_ I vilken utsträckning betalar svenska företag i tid_

Vi finns till för att förbättra de finansiella förutsättningarna för små- och medelstora bolag och tycker att en kartläggning som följer upp den faktiska betalningsmoralen bland företagen bara måste finnas och därför är vi glada att kunna vara först ut att presentera ett sådant. Betaltidsindex är ett mått på svenskt näringslivs betalningsmoral och betalningstiderna från stora företag måste kortas om vi ska kunna frigöra kraften och tillväxten i svenska små- och medelstora företag.

Fredrik Mistander, VD & Co-Founder Invoier

Den 1 mars 2022 lagstiftade riksdagen om en ny rapportering av betaltider från företag med minst 250 anställda. Rapporteringskravet specificerar att dessa företag ska ange avtalad betalningstid, faktisk betalningstid och andel fakturor som betalats efter förfallodatum. Detta ska redovisas uppdelat över olika storlekskategorier av små- och medelstora bolag (0-9 anställda, 10-49 anställda respektive 50-249 anställda). All rapporterad data ska finnas tillgänglig för allmänheten.

Bakgrunden är den ojämna konkurrenssituation som uppstått mellan små och stora bolag och som bidrar till att hindra tillväxten hos små- och medelstora företag. Långa betaltider från större företag omvandlas inte sällan till likviditetsproblem hos mindre leverantörsföretag, som inte har samma skydd mot kreditförluster och är beroende av snabb återbetalning, något som i förlängningen påverkar tillväxtmöjligheter och nya arbetstillfällen negativt.

Detta är verkligen ett bra tecken och dessutom vidimerat med en analys. Att storföretagen börjat röra sig i moralens riktning är glädjande och möjliggör för alla de mindre företagen att ”överleva” i tider av krig och bekymmer efter Covidpandemin.

Fredrik Sidahl, CEO Fordonskomponentgruppen

Betaltidsindex uppdateras kontinuerligt och finns att tillgå i sin helhet via https://invoier.com/betaltidsindex.

Om Invoier

Invoier har utvecklat Sveriges enda marknadsplats för fakturor. Företaget har som syfte att förbättra villkoren för små- och medelstora bolag och verkar för ökad transparens och tillgång till rättvist och konkurrensutsatt kapital. Marknadsplatsen möjliggör marknadsmässiga priser för SME:ers finansiering och tillväxt, samtidigt som en ny typ av investerare får access till marknaden. Företaget blev utvalt bland 4 000 företag till EU:s innovationsprogram Horizon 2020 och var nyligen aktuella med lanseringen av den första gröna factoringtjänsten Green Factoring, som finansiellt belönar företag som gör en insats för miljön.

invoier.com

För mer information

Fredrik Mistander

Fredrik Mistander

CO-FOUNDER - CEO

Press images

Fredrik Mistander, CEO & Co-founder Invoier
Fredrik Mistander, Invoier
Fredrik Sidahl, FKG
Fredrik Sidahl
Invoier Betaltidsindex™
Index