Allmänna villkor för Invoiers digitala tjänster

Gäller från och med 2023-09-01

Administratör som loggar in på Invoiers digitala tjänster företräder sitt företag. Företaget garanterar att sådan(a) administratörer är behöriga att använda Invoiers digitala tjänster och där ta beslut samt lämna uppgifter för företagets räkning. Företaget ansvarar för riktigheten i de uppgifter som lämnas till Invoier via digitala tjänster. Företaget har ansvar att säkerställa att ingen obehörig kan använda e-legitimation för tillträde till Invoiers digitala tjänster.

Eventuella frågor om Invoiers digitala tjänster skickas till support@invoier.com

Om Invoier

Invoier tillhandahåller lösningar för företagsfinansiering och har utvecklat Sveriges enda marknadsplats för fakturor. Syftet är att möjliggöra marknadsmässiga priser för små- och medelstora företags finansiering och tillväxt, samtidigt som en ny typ av investerare får access till marknaden. Den tekniska grunden i erbjudandet utgörs av en unik AI-motor som besvarar både om och när en faktura kommer att betalas. Invoier startade 2020 i Stockholm och har finansierats av EU och KTH samt agerar med tillstånd från Finansinspektionen. Läs mer om Invoier >>