Stockholmsbaserade Invoier, fintechbolaget som etablerat Sveriges första marknadsplats för fakturor, lanserar nu en ny generation av tekniskt systemstöd för motverkande av penningtvätt/AML. Det här innebär ännu tryggare och säkrare affärer, för både investerare och kunder.

För alla finansiella marknadsplatser är säkerhet en av de mest avgörande faktorerna för framgång. En säker och transparent marknadsplats är en garant för större kapitalinvesteringar och därmed även att fler små- och medelstora företag kan få nytta av tjänsten. Mot bakgrund av detta har Invoier haft som utgångspunkt att utforma sin marknadsplats baserat på modern och intelligent, egenutvecklad teknik.

Vår nya AML decision engine, Invoier Sheriff, automatiserar gamla sätt radikalt och mer effektivt genom insamlande av uppgifter såsom riskbedömningsinformation, varningar för avvikande beteende samt analyser av mänsklig beteendedata. Den höga graden av automatisering gör att vi kan pressa marginalerna och samtidigt se till så att marknadsplatsen blir ännu tryggare för våra köpare att handla på, säger Daniel Nassab, CTO på Invoier.

Samtidigt är penningtvätt (AML) ett växande problem som kontinuerligt ställer nya krav på aktörer i branschen. Precis som bankerna, har även factoringbranschen haft sin beskärda del av försök till penningtvätt. I Sverige uppskattas penningtvätten årligen omsätta totalt ca 130 miljarder kronor och under 2019 anmäldes nästan 7 000 brott mot penningtvättslagen. Det här ställer höga krav på finansiella aktörer att alltid ligga steget före och utveckla ny teknik som motarbetar och förutser
bedrägeriförsöken.

Vi förstår behovet av en snabbrörlig marknad och därför har vi satsat på automatisering som bäst kommer gynna små- och medelstora bolags möjlighet till tillväxt. Eftersom vi dessutom är på väg att lansera vår marknadsplats i Europa inom kort var det kritiskt för oss att även utveckla teknik som var skalbar för många länder direkt, säger Fredrik Mistander, CEO och Co-founder på Invoier.
Invoier har som målsättning att hjälpa företag runt om i Europa att få tillgång till kapital via fakturafinansiering till marknadsmässiga villkor, i syfte att möjliggöra tillväxt för små- och medelstora företag. Företaget blev förra året utvalt bland 4 000 företag som ett av totalt åtta svenska företag till EU:s innovationsprogram Horizon 2020.

Om Invoier:

Invoier har utvecklat Sveriges enda marknadsplats för fakturor. Syftet är att möjliggöra marknadsmässiga priser för små- och medelstora företags finansiering och tillväxt, samtidigt som en ny typ av investerare får access till marknaden. Den tekniska grunden i erbjudandet utgörs av en unik AI-motor som besvarar både om och när en faktura kommer att betalas. Invoier startade 2020 i Stockholm och har finansierats av EU och KTH samt agerar med tillstånd från Finansinspektionen och Integritetsskyddsmyndigheten. Läs mer om Invoier >>

För mer information

Fredrik Mistander

Fredrik Mistander

CO-FOUNDER - CEO