Invoier Abonnemangsfinansiering

Tillgång till hela årets försäljning direkt

Få finansiering till ditt företag utan att ta lån samtidigt som du får tillgång till hela årets försäljning direkt, oavsett om dina kunder betalar månadsvis eller kvartalsvis.

Att driva ett bolag vars kunder betalar månadsvis har många fördelar men en av svårigheterna är att skala verksamheten. Att bygga upp ett kassaflöde tar tid. Även om lönsamheten och värdet i en ny kund är stor, tar det tid innan man kan göra investeringar i tillväxt som betalar sig.

Med Invoiers abonnemangsfinansiering är det enklare än någonsin för företag med abonnemangskunder att direkt få ut värdet av en försäljning – och därmed förbättra kassaflödet och underlätta fortsatt tillväxt.

Finansiering för företag - Invoier abonnemangsfinansiering
Finansiering för företag - få betalt på förhand

Finansiering direkt –
få betalt på förhand

Få tillgång till hela årets försäljning direkt, oavsett om era kunder betalar månadsvis eller kvartalsvis

Finansiering för företag - nöjdare kund

Nöjdare kunder

Finansiering på detta sätt betyder att ert företag får ut pengar på förhand betyder att ni kan erbjuda era kunder mer flexibla betalningsalternativ

Finansiering för företag - få råd att växa

Få råd att växa

Att tidigarelägga era kunders betalningar är ett effektivt sätt att få råd att växa utan att behöva ta in nya ägare eller belasta bolaget med företagslån. Förbättra kassaflödet och underlätta fortsatt tillväxt genom att direkt få ut värdet av er abbonemangsförsäljning

Vanliga frågor

Hur mycket kapital kan man få ut av finansieringen?

Invoier gör en bedömning av såväl era kunder som ert avtalsupplägg. Baserat på dessa faktorer diskonteras i normalläget 3-12 månader.

Hur påverkas fakturamottagaren?

Finansieringen innebär ingen ökad kostnad eller annan konsekvens för era kunder. Betalning sker som vanligt vad beträffar pris och frekvens. På fakturorna kommer det att finnas en text som visar att fakturan är överlåten till Invoier. I övrigt kan ni behålla er normala fakturalayout om så önskas.

 

Förpliktar vi oss att finansiera alla kundabonnemang?

Nej. Ni bestämmer själv hur stor andel av era kundabonnemang ni önskar att få finansierat.

Vad händer om en kund avslutar sitt abonnemang?

Om det händer byter vi helt enkelt ut avslutat abbonemang med ett aktivt. Inga påföljder eller avgifter.

Vad behöver Invoier för att bedöma finansieringen?

För att kunna göra en analys av ert finansieringsutrymme behöver vi ta del av er kundreskontra samt en kopia på det avtal ni har med era kunder.

Hittar du inte det du söker?

Boka ett möte med våra rådgivare!

Vi hjälper många av Invoiers kunder med rådgivning och förslag på finansieringsupplägg som är anpassade efter varje företags specifika förutsättningar. Vi hjälper till kostnadsfritt!

Gratis rådgivning om factoring