SÄKERHET & INTEGRITET

Säkert och smart

Det ska vara tryggt, smidigt och enkelt att använda tjänsterna. Vi skyddar era uppgifter samtidigt som ni får rättvisa och tillförlitliga priser på fakturahandeln

Data protection

Säkerhet är en av de saker vi prioriterar mest och såklart undrar ni hur vi hanterar er data.

Som standard krypterar Invoier alla kunders data. All fakturahandel kan således ske helt anonymt på marknadsplatsen. Säljare och köpare av fakturor känner i regel inte till varandra – från vardera sida uppfattas Invoier som motpart i en handel.

GDPR

EU:s General Data Protection Regulation (GDPR) är ett viktigt verktyg för att veta att företag hanterar kunders data på rätt sätt. Invoier har verktyg och rutiner för att säkerställa att vi följer GDPR-kraven. Vi är engagerade i att hjälpa våra kunder förstå sina rättigheter och skyldigheter enligt GDPR

Integritetspolicy

Behandling av personuppgifter på Invoier AB För Invoier AB, org.nr. 559146-3327, Skeppsbron 18, 111 30 Stockholm (”Invoier”) är personlig integritet viktigt. Vi eftersträvar en hög nivå av dataskydd. I denna policy förklarar vi hur vi samlar in och använder personuppgifter. Vi beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande. Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter. Kontaktuppgifter står sist i denna text. Invoier är ett betalningsinstitut under Finansinspektionens tillsyn. Vad är en personuppgift och vad är en behandling av personuppgifter? Personuppgifter är alla uppgifter om en levande fysisk person som direkt eller indirekt kan kopplas till den personen. Det handlar inte bara om namn och personnummer utan även om till exempel bilder och e-postadresser. Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna i IT-systemen, oavsett om det handlar om mobila enheter eller datorer. Det handlar om till exempel insamling, registrering, strukturering, lagring, bearbetning och överföring. I vissa fall kan även manuella register omfattas. Personuppgiftsansvarig För de behandlingar som sker inom Invoier AB:s verksamhet är Invoier AB personuppgiftsansvarig. Vilka personuppgifter samlar vi in om dig och varför? Vi behandlar i huvudsak ditt namn, personnummer, adress och kontaktuppgifter. Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna erbjuda dig och det företag du företräder våra tjänster samt för att fullgöra våra skyldigheter enligt lag. Personuppgiftsbiträden I en del situationer är det nödvändigt för oss att anlita andra parter, till exempel leverantörer av kreditinformation, privata och offentliga register och olika IT-leverantörer. De är då personuppgiftsbiträden till oss. Vi kontrollerar personuppgiftsbiträden för att säkerställa att de garanterar säkerheten och sekretessen för personuppgifterna. När personuppgiftsbiträden anlitas sker det bara för de ändamål som är förenliga med de ändamål vi själva har för behandlingen. Aktörer som är självständigt personuppgiftsansvariga Vi delar även dina personuppgifter med vissa andra aktörer som är självständigt personuppgiftsansvariga, till exempel kreditinstitut och banker som vi samarbetar med samt myndigheter när vi är skyldiga att lämna ut sådana uppgifter med stöd av lag eller myndighetsbeslut. När dina personuppgifter delas med en aktör som är självständigt personuppgiftsansvarig gäller den organisationens integritetspolicy och personuppgiftshantering. Hur länge sparar vi dina personuppgifter? Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för att uppfylla våra kontraktuella förhållanden mot dig alternativt så länge som det krävs enligt lagar om penningtvätt, bokföringslagar eller skatterättslig lagstiftning. Vad är dina rättigheter som registrerad? Som registrerad har du enligt gällande lagstiftning ett antal rättigheter. Du har rätt till att få ett utdrag som visar vilka personuppgifter vi har registrerade om dig. Du kan begära rättelse av felaktiga uppgifter och i vissa fall radering. Kontakta oss vid frågor om hur vi behandlar personuppgifter. Om du har frågor om hur vi behandlar personuppgifter är du välkommen att kontakta oss på :
  • e-post: privacy@invoier.com
  • Brev: Invoier AB
  • Att: Dataskyddsombud
  • Skeppsholmen 18
  • 111 30 Stockholm
Ändringar av integritetspolicyn Vi kan komma att göra ändringar i vår integritetspolicy. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid här på webbplatsen. Integritetspolicyn gäller från 2020-03-20.

Våra partners

Invoier finansieras av EU och Kungliga Tekniska Högskolan. Projektet har fått finansiering från Europeiska unionens forsknings- och innovationsprogram Horizon 2020. Vi agerar med tillstånd från Finansinspektionen.

Tillsammans får vi ert företag att nå nya höjder!

kth
European-Union
fi