Från att ha varit den bransch som varit sämst på att betala i tid i år kan man nu visa på stora förbättringar på relativt kort tid. En bransch i stabilisering, trots tuffa tider.

I våras lanserade finansieringsföretaget Invoier Betaltidsindex. Indexet kartlägger svenska företags faktiska, samt avtalade, betaltider och är tänkt att hjälpa små- och medelstora företag att lättare identifiera riskbranscher samt i förlängningen kunna användas för att förbättra förhandlingsläget mot större bolag.

Stål- och metallföretagen betalar allt snabbare

Stål- och metallföretagen sämst på att betala i tid

Den första branschjämförelsen från i somras påvisade att branschen för stål- och metallframställning var den som var allra senast med sina betalningar och i genomsnitt betalades varje faktura 4,3 dagar sent.

 

Stor förbättring mot snabbare betaltider

En ny uppföljning av metallbranschens betaltider sex månader senare visar på ett mycket bättre resultat. Svenska stål- och metallframställande företag har de senaste 90 dagarna i betydligt högre utsträckning betalat sina leverantörer i tid än vid förra mätningen. I själva verkat har man förbättrat sina betaltider så att man nu i genomsnitt bara betalar varje faktura 0,21 dagar sent.

 

Det här är en riktigt positiv utveckling att se! Majoriteten av de svenska företagen i den här branschen är ju små- och medelstora företag och vet själva vikten av att få betalt i tid, inte minst i tider som dessa, vilket sätter stor press på likviditeten hos de flesta företag.

Fredrik Mistander, VD & Co-Founder Invoier

En anledning till den förbättrade betalningsförmågan kan delvis bero på att en del av de frakt- och tillgångsproblem som kunde relateras till pandemin nu har börjat släppa. Men även en ny lagstiftning har trätt i kraft i år som avser att större företag har rapporteringskrav på betaltider mot mindre företag, så även det kan ha inverkat.

Av den svenska stål- och metallbranschens aktiva aktiebolag är 92% små- eller medelstora bolag. 29 företag omfattas av de nya lagkraven som trädde i kraft 1 mars 2022. Branschen sysselsätter i sin helhet drygt 50 000 personer och har ett totalt förädlingsvärde på 56 miljarder kronor.

Om Betaltidsindex™:
Invoiers Betaltidsindex (BTI) kartlägger svenska företags faktiska betaltider, i relation till avtalade betaltider, för en genomsnittlig B2B-faktura. Indexet baseras på över
1,5 miljoner fakturor och perioden 2016-2022. Betaltidsindex är framtaget av Invoier. Det uppdateras kontinuerligt och finns att tillgå i sin helhet via Betaltidsindex.

Om Invoier

Invoier har utvecklat Sveriges enda marknadsplats för fakturor. Företaget har som syfte att förbättra villkoren för små- och medelstora bolag och verkar för ökad transparens och tillgång till rättvist och konkurrensutsatt kapital. Företaget blev utvalt bland 4 000 företag till EU:s innovationsprogram Horizon 2020 och lanserade den första gröna factoringtjänsten Green Factoring, som finansiellt belönar företag som gör en insats för miljön.

invoier.com

För mer information

Fredrik Mistander

Fredrik Mistander

CO-FOUNDER - CEO

Press images

Fredrik Mistander, CEO & Co-founder Invoier
Fredrik Mistander, Invoier
Stål- och metallföretagen betalar allt snabbare
Stål- och metallföretagen
Betaltidsindex av Invoier
Betaltidsindex