SÄKERHET & INTEGRITET

Safe and smart

It should be safe, flexible and easy to use our services. We protect your information while you get fair and reliable prices for your invoices.

Data protection

Security is among the things we prioritize the most and of course you wonder how we handle your data.

By default, Invoier encrypts all customers' data. All invoice trading can thus take place completely anonymously on the marketplace. Sellers and buyers of invoices usually do not know each other - from each side, Invoier is perceived as a counterparty in a trade.

GDPR

The EU's General Data Protection Regulation (GDPR) is an important tool for knowing that companies handle customers' data correctly. Invoier has tools and routines to ensure that we comply with GDPR requirements. We are committed to helping our customers understand their rights and obligations under the GDPR.

Privacy

Handling personal data at Invoier AB
For Invoier AB, org.nr. 559146-3327, Skeppsholmen 18, 111 30 Stockholm ("Invoier"), personal integrity is important. We strive for a high level of data protection. In this policy, we explain how we collect and use personal information. We also describe your rights and how you can enforce them.

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter. Kontaktuppgifter står sist i denna text.

Invoier är ett betalningsinstitut under Finansinspektionens tillsyn.

What is personal data and what is the processing of personal data?
Personuppgifter är alla uppgifter om en levande fysisk person som direkt eller indirekt kan kopplas till den personen. Det handlar inte bara om namn och personnummer utan även om till exempel bilder och e-postadresser.

Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna i IT-systemen, oavsett om det handlar om mobila enheter eller datorer. Det handlar om till exempel insamling, registrering, strukturering, lagring, bearbetning och överföring. I vissa fall kan även manuella register omfattas.

Personal data manager
Invoier AB is responsible for personal data processing that takes place within Invoier AB's operations.

What personal information do we collect about you and why?
We mainly process your name, social security number, address and contact information.

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna erbjuda dig och det företag du företräder våra tjänster samt för att fullgöra våra skyldigheter enligt lag.

Third party partners
I en del situationer är det nödvändigt för oss att anlita andra parter, till exempel leverantörer av kreditinformation, privata och offentliga register och olika IT-leverantörer. De är då personuppgiftsbiträden till oss. Vi kontrollerar personuppgiftsbiträden för att säkerställa att de garanterar säkerheten och sekretessen för personuppgifterna. När personuppgiftsbiträden anlitas sker det bara för de ändamål som är förenliga med de ändamål vi själva har för behandlingen.

Parties who are independently responsible for personal data
Vi delar även dina personuppgifter med vissa andra aktörer som är självständigt personuppgiftsansvariga, till exempel kreditinstitut och banker som vi samarbetar med samt myndigheter när vi är skyldiga att lämna ut sådana uppgifter med stöd av lag eller myndighetsbeslut. När dina personuppgifter delas med en aktör som är självständigt personuppgiftsansvarig gäller den organisationens integritetspolicy och personuppgiftshantering.

How long do we store your personal information?
Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för att uppfylla våra kontraktuella förhållanden mot dig alternativt så länge som det krävs enligt lagar om penningtvätt, bokföringslagar eller skatterättslig lagstiftning.

What are your rights as a customer?
Som registrerad har du enligt gällande lagstiftning ett antal rättigheter. Du har rätt till att få ett utdrag som visar vilka personuppgifter vi har registrerade om dig. Du kan begära rättelse av felaktiga uppgifter och i vissa fall radering.

Contact us with questions about how we process personal data.
If you have questions about how we process personal data, you are welcome to contact us at:

  • e-mail: privacy@invoier.com
  • Letter: Invoier AB
  • Att: Dataskyddsombud
  • Skeppsholmen 18
  • 111 30 Stockholm

Changes to the privacy policy

Vi kan komma att göra ändringar i vår integritetspolicy. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid här på webbplatsen.
Integritetspolicyn gäller från 2020-03-20.

Our partners

Invoier is funded by the EU and the Royal Institute of Technology (KTH). The project has received funding from the European Union's research and innovation program Horizon 2020. We operate with permission from the Swedish Financial Supervisory Authority and the Swedish Integrity Protection Authority.

Together we make your company reach new heights!

kth
European-Union
fi