Rörelsekapital är en viktig faktor att ha kontroll på som företagare. Se fördelarna med att optimera företagets likviditet och kassaflöde.
Speciellt relevant är det för företag med behov att lösa, såsom:

  • Säsongsskillnader i kassaflöde
  • Plötsligt ökade kostnader eller ekonomiska förpliktelser
  • Finansiering av massinköp och leverantörsrabatter
  • Täckning av projektrelaterade utgifter
  • Förbättring av balansräkning inför investeringsrundor
rörelsekapital_working capital

1. Lös säsongsskillnader i kassaflödet

Många företag upplever säsongsmässiga fluktuationer av intjäning – vilket i sin tur återspeglas i motsvarande variationer i kassaflödet. För att kunna fortsätta agera i tider med lågt kassaflöde och för att upprätthålla sin verksamhet, eller till och med förbereda sig inför en stundande högsäsong, behöver rörelsekapitalet ibland ökas tillfälligt. Företag som kan frigöra kapital med kort varsel har bättre möjligheter att hantera säsongsmässiga fluktuationer och kan optimera sin planering vad gäller tillväxt och framtida investeringar.

rörelsekapital - 5 skäl till att öka det

2. Täck plötsligt ökade kostnader eller ekonomiska förpliktelser

Ibland uppstår oförutsägbara extrakostnader för råvaror och material. Till följd av detta måste man som inköpare ibland ta in mer betydligt mer kapital för att kunna finansiera sitt inköp av material, komponenter eller motsvarande.

Detta är inte ett branschspecifikt fenomen. Nästan alla företag har någon gång upplevt tider då ytterligare rörelsekapital behövs för att finansiera åtaganden gentemot leverantörer medan man väntar på betalningar från kunder. Att förlita sig på hantering av rörelsekapital i god tid och att kunna frigöra ytterligare kapital gör att ett företag kan fortsätta agera även i tider av högre ekonomiska förpliktelser.

3. Finansiera massinköp och leverantörsrabatter

En ökning av rörelsekapital kan vara värdeskapande på många olika sätt. Med storköp eller snabb materialanskaffning kan man som beställare ofta förhandla fram speciella villkor eller dra fördel av attraktiva leverantörs-, eller kassarabatter. Att se över ditt företags likviditet och hantering av rörelsekapital kan öppna upp många lönsamma affärsmöjligheter.

4. Täck projektrelaterade utgifter

Särskilt för nystartade företag kan det vara en utmaning att täcka projektrelaterade utgifter. Man befinner sig i en tillväxtfas och är ofta beroende av frilansarbetare och byråer som extra resurser för att kunna genomföra projekt.

Dessa resurser representerar dock vanligtvis en hög finansiell kostnad som inte alltid är det lättaste att lösa. Istället för att falla tillbaka på ägarnas investeringskapital kan en lösning vara att frigöra bundet kapital under en kortare tid.

5. Förbättra balansräkning inför investeringsrundor

Investeringar i lovande affärsmodeller och inhämtning av riskkapital är A och O i uppstarts-sammanhang. För att få till ett nödvändigt investeringstillskott i företagets egna tillväxt, samt för att kunna genomföra en stor finansieringsrunda, måste nystartade företag inte bara känna till sina siffror utan också optimera dem där det behövs.

Förutom de klassiska KPI:erna för kundförvärv tittar potentiella investerare på finansiella nyckeltal. Här tas det alltid hänsyn till företagets balansräkning. Utöver burn-rate och försäljningssiffror är det extra viktigt att kunna visa upp ett starkt kassaflöde och att i god tid kunna motverka likviditets-flaskhalsar.

Vill du veta mer om hur just du bäst hanterar ditt rörelsekapital?

Om Invoier

Invoier tillhandahåller olika lösningar för företagsfinansiering och har utvecklat Sveriges enda marknadsplats för fakturor. Syftet är att möjliggöra marknadsmässiga priser för små- och medelstora företags finansiering och tillväxt, samtidigt som en ny typ av investerare får access till marknaden. Den tekniska grunden i erbjudandet utgörs av en unik AI-motor som besvarar både om och när en faktura kommer att betalas. Invoier startade 2020 i Stockholm och har finansierats av EU och KTH samt agerar med tillstånd från Finansinspektionen och Integritetsskyddsmyndigheten. Läs mer om Invoier >>