Det är inte alltid man tänker på att det kostar att vänta. I själva verket kan tiden du väntar på att dina kunder ska betala fakturor till dig kosta din verksamhet en hel del. Pengar som du istället hade kunnat använda för att växa, få nya kunder eller investera i utrustning eller personal.

Om du inte vill binda upp dig med banklån eller sätta upp krångliga checkkrediter hos din bank finns det enklare sätt att finansiera ditt företag.

Så här gör du för att enkelt räkna ut ditt företags kredittid:

  1. Ta ditt företags omsättning
    (ex. låt oss säga att ditt företag omsätter 16 Mkr/år)
  2. Ta de utestående kundfordringarna i företaget
    (ex. låt oss säga att de uppgår till 2 Mkr)
  3. Räkna ut kredittiden genom att ta de utestående kundfordringarna och dividera de med omsättningen. Multiplicera resultatet med 360. (ex. 2 Mkr/16 Mkr x 360 dagar = 45 dagar)

Hur mycket kapital kan du frigöra?

Scenario 1: du vidtar åtgärder som sänker kredittiden med 10 dagar 10 dagar x 16 Mkr / 360 dagar = 444 444 kr
Scenario 2: du vidtar åtgärder som sänker kredittiden med 20 dagar 20 dagar x 16 Mkr / 360 dagar = 888 888 kr

Hur sänker man kredittiden och frigör kapitalet?

Ett sätt att frigöra ditt eget kapital som är bundet i kundfakturor är att sälja kundfordringarna, genom factoring. Då kan du få betalt redan dagen efter att du fakturerar, istället för att vänta upp till 120 dagar på betalning.

Hos Invoier säljer du dina fakturor på en transparent och rättvis marknadsplats, där vi låter flera köpare konkurrera om att köpa just dina fakturor. I snitt brukar du kunna få 97-99% av fakturabeloppet utbetalt.

Hos Invoier kan du bli kund och sälja fakturor utan bindande avtal, du väljer helt enkelt när och för vilket belopp du vill sälja. Det är gratis att vara registrerad på marknadsplatsen och du har ingen uppsägningstid om du beslutar dig för att lämna.

Vilken factoringlösning passar dig?

Factoring kan göras på flera sätt men olika fokus, beroende på aktuella behov.

Låt oss hitta ett upplägg för dig!

Vi hjälper dig med rådgivning och finansieringsupplägg som är anpassade efter ditt företags specifika förutsättningar

Gratis rådgivning om factoring