• Det nya avtalet kommer att omfatta factoring, fakturahandel, och lån till svenska små och medelstora företag.
  • Projektet får stöd genom InvestEU-programmet, som syftar till att mobilisera mer än 372 miljarder euro i ytterligare investeringar under perioden 2021–2027 för EU:s politiska prioriteringar.
Europeiska investeringsfonden (EIF) och det svenska fintech-bolaget Invoier har undertecknat ett garantiavtal värt upp till 58 miljoner euro för att ge små och medelstora företag tillgång till finansiering i form av lån och factoring (ett annat ord för fakturahandel).

Avtalet får stöd från InvestEU-programmet, som syftar till att mobilisera mer än 372 miljarder euro i ytterligare investeringar under perioden 2021–2027 för EU:s politiska prioriteringar. Enligt avtalsvillkoren ska EIF, som är en del av Europeiska investeringsbanksgruppen (EIB-gruppen), erbjuda en garanti med stöd från InvestEU till Invoier för att ge bolaget möjlighet att erbjuda nya krediter på attraktiva villkor för sina kunder.

Små och medelstora företag runt om i Europa, särskilt de som saknar dokumenterad resultathistorik, kan ha svårt att få tillgång till finansiering. Syftet med avtalet är att göra det lättare för svenska små och medelstora företag att få tillgång till den finansiering som de behöver för att växa och skapa både innovationer och fler jobb. Detta kommer i sin tur att bidra till viktiga politiska mål såsom att stärka Europas konkurrenskraft, främja hållbar ekonomisk tillväxt och stödja den digitala omställningen.

Fintech-bolaget Invoier är en innovativ alternativ långivare som erbjuder en global, AI-baserad realtidsmarknad för factoring och lån där små och medelstora företag som söker kortfristig finansiering får kontakt med institutionella köpare. Med sin marknadsplats för fakturahandel strävar bolaget efter att ge bättre finansiella villkor för små och medelstora företag.

EIF:s verkställande direktör, Marjut Falkstedt, säger:
– För att hantera de tillväxtutmaningar som små och medelstora företag i Europa står inför är vi mycket glada över att tillkännage detta begränsade garantiavtal med vår nya innovativa partner Invoier. Avtalet, som får stöd genom InvestEU-programmet, kommer att omfatta factoring och lånetransaktioner med små och medelstora företag. Genom den AI-drivna marknadsplats som Invoier erbjuder kommer det att bli lättare för svenska företag att få tillgång till finansiering som stöd för sin anpassning till en mer hållbar utveckling som driver på tillväxten och stärker konkurrenskraften.

EU-kommissionären med ansvar för ekonomi, Paolo Gentiloni, säger:
– Små och medelstora företag är ryggraden i den europeiska ekonomin. Jag gläder mig mycket åt att InvestEU, i och med dagens avtal, kommer att bidra till att ge fler svenska företag den finansiering som de behöver för att kunna ta nästa steg i digitaliseringen av sin verksamhet, till stöd för hållbar tillväxt och sysselsättning.

Fredrik Mistander, vd och medgrundare för Invoier, säger:
– Invoiers partnerskap med EIF är ett förändringens ögonblick för små och medelstora företag samt när det gäller de ansträngningar som görs för att skapa ekonomisk hållbarhet och factoring i Europa. Tillsammans ritar vi om det finansiella landskapet och säkerställer att små och medelstora företag har de resurser som de behöver för att blomstra och bidra till en mer hållbar framtid.

Bakgrundsinformation

Europeiska investeringsbanken (EIB) är Europeiska unionens finansinstitut för långfristig finansiering och ägs av EU:s medlemsstater. Banken tillhandahåller långfristig finansiering till ekonomiskt bärkraftiga investeringar för att bidra till EU:s politiska mål.

InvestEU-programmet ger Europeiska unionen väsentlig långsiktig finansiering genom att mobilisera betydande privata och offentliga medel för att stödja en hållbar återhämtning. Programmet bidrar också till att mobilisera privata investeringar för Europeiska unionens politiska prioriteringar, såsom den europeiska gröna given och den digitala omställningen. InvestEU-programmet sammanför många olika finansiella EU-instrument som för närvarande finns tillgängliga för att stödja investeringar i Europeiska unionen, och gör det enklare, effektivare och mer flexibelt att finansiera investeringsprojekt i Europa. Programmet består av tre delar: InvestEU-fonden, InvestEU:s rådgivningscentrum och InvestEU-portalen. InvestEU-fonden implementeras genom finansiella partner som investerar i projekt med hjälp av EU:s budgetgaranti på 26,2 miljarder euro. Hela budgetgarantin stöder genomförandepartnernas investeringsprojekt, ökar deras riskbärande förmåga och mobiliserar på så sätt minst 372 miljarder euro i ytterligare investeringar.

Om Invoier

Invoier är en ledande finctech-företag vars uppdrag är att stärka små och medelstora företag genom att förbättra deras tillgång till finansiering. Genom sin avancerade webbaserade marknadsplats för factoring ritar Invoier om det finansiella landskapet och skapar möjligheter för tillväxt och framgång.
Webbplats: www.invoier.com

För mer information:

Anna Charlotta Johansson

European Investment Bank

Flora Matthaes

Europeiska kommissionen

Fredrik Mistander

CEO & Co-Founder, Invoier

Press images

Fredrik Mistander, CEO & Co-founder Invoier
Maxime Pawlowski (EIC), Fredrik Mistander (Invoier), Liisa Raasakka (EIB)
Fredrik Mistander, CEO & Co-founder Invoier
Fredrik Mistander (VD Invoier), Liisa Raasakka (Head of EIB)