Fintechbolaget Invoiers Betaltidsindex™ visar att augusti är den månad när större företag i ännu högre utsträckning är sena med sina betalningar. I genomsnitt betalas varje faktura från storföretag i Sverige under augusti månad 3,5 dagar sent, något som kan få stora negativa effekter för små- och medelstora företag med storföretag som kunder. Trenden återkommer årligen sedan 2016, när indexet börjar mäta.
Större företag, med över 250 anställda, är konstant sena med sina betalningar under årets alla månader. Men i augusti varje år ökar förseningen ytterligare, relativt med 143% mot det årliga genomsnittet, visar Betaltidsindex. Indexet kartlägger löpande svenska företags betalningsförmåga, avtalad respektive faktisk. Det baseras på mer än 45 000 företag och över 1,5 miljoner fakturor mellan svenska företag.
Betaltidsindex av Invoier


Vi har tagit fram Betaltidsindex just för att kunna stärka småföretagaren i dialogen med större kunder som gärna vill ha långa betalningsvillkor. Här kan man se vilka typer av företag och branscher som är bra eller mindre bra på att betala i tid och det har man ju då möjlighet att ta höjd för redan i förhandlingen.

Fredrik Mistander, VD & Co-Founder Invoier

Det har länge varit ett känt problem att större företag i praktiken använder mindre företag som finansiärer genom mycket långa betalningsvillkor och försenade betalningar. För de mindre bolagen skapar detta inte sällan allvarliga likviditetsproblem som kan hindra både tillväxt och nya arbetstillfällen.
Denna ojämna konkurrenssituation låg till grund för en ny lagstiftning, vilken infördes 1 mars 2022. Den nya lagen ställer krav på rapportering av betaltider, både avtalade och faktiska, från företag med minst 250 anställda. All inrapporterad data ska sedan göras tillgänglig för allmänheten genom en publik databas.
Om Betaltidsindex™: Betaltidsindex uppdateras kontinuerligt och finns att tillgå i sin helhet via https://invoier.com/betaltidsindex

Om Invoier

Invoier har utvecklat Sveriges enda marknadsplats för fakturor. Företaget har som syfte att förbättra villkoren för små- och medelstora bolag och verkar för ökad transparens och tillgång till rättvist och konkurrensutsatt kapital. Marknadsplatsen möjliggör marknadsmässiga priser för SME:ers finansiering och tillväxt, samtidigt som en ny typ av investerare får access till marknaden. Företaget blev utvalt bland 4 000 företag till EU:s innovationsprogram Horizon 2020 och var nyligen aktuella med lanseringen av den första gröna factoringtjänsten Green Factoring, som finansiellt belönar företag som gör en insats för miljön.

invoier.com

För mer information

Fredrik Mistander

Fredrik Mistander

CO-FOUNDER - CEO

Press images

Fredrik Mistander, CEO & Co-founder Invoier
Fredrik Mistander, Invoier
Betaltidsindex av Invoier
Betaltidsindex
Storföretag senare med betalningar i augusti
Sena betalningar 2016-