FINANCING FOR BUSINESS OWNERS

The Business Owner's Guide

Learn about how you, as a business owner, can get financing on better terms in order to keep growing with the best possible conditions. Invoier is financed by the EU with the purpose of improving the financial terms for small- and medium sized companies.
Factoring för företagare – Invoier Partner

Factoring with Invoier Partner

Adapac: mot snabbare tillväxt och över 7 000 sparade betaldagar per årAli Korkmaz på Adapac AB har lång erfarenhet av att använda sig av factoring för företagare. Idag fokuserar man på att sälja engångsartiklar i grossistledet med restauranger som primär målgrupp....

Rörelsekapital – allt du behöver veta som företagare

Working capital - all you need to know as a business owner

Ett misstag som många nystartade företag gör är att inte tillräckligt hantera rörelsekapitalet och förbättra kassaflödet i ett tidigt skede. Det är värt att titta närmare på ämnet, särskilt för nystartade företag, eftersom optimering av rörelsekapital kan vara...

5 skäl att öka företagets rörelsekapital

5 reasons to incerease the company working capital

Rörelsekapital är en viktig faktor att ha kontroll på som företagare. Se fördelarna med att optimera företagets likviditet och kassaflöde.Speciellt relevant är det för företag med behov att lösa, såsom: Säsongsskillnader i kassaflöde Plötsligt ökade kostnader eller...

Förbättra rörelsekapitalet – så här gör du

Improving working capital - how to do it

När du kortsiktigt vill förbättra rörelsekapitalet i ditt företag bör du ha koll på följande punkter: Lager och inventarier: stora mängder inventarier binder kapital som därmed inte är tillgängligt direkt för alternativ användning. En minskning av lager och...

Räkna ut din kredittid och hur mycket kapital du kan frigöra

Calculate your credit time and see how much capital you can release

Det är inte alltid man tänker på att det kostar att vänta. I själva verket kan tiden du väntar på att dina kunder ska betala fakturor till dig kosta din verksamhet en hel del. Pengar som du istället hade kunnat använda för att växa, få nya kunder eller investera i...

5 vanliga missuppfattningar om factoring

5 common misconceptions about factoring

1. Är bara för företag med dålig ekonomi Det är lätt att tänka att factoring är något som bara behöver användas när man har ekonomiska problem av något slag, en låg kreditvärdighet eller kunder som inte betalar. Men idag använder vart 5:e företag i Sverige factoring,...