Definitionen av rörelsekapital - och allt du behöver veta

Ett misstag som många nystartade företag gör är att inte tillräckligt hantera rörelsekapitalet och förbättra kassaflödet i ett tidigt skede. Det är värt att titta närmare på ämnet, särskilt för nystartade företag, eftersom optimering av rörelsekapital kan vara avgörande för ett företags framgång och tillväxt. Läs om definitionen av rörelsekapital och tips på hur du kan förbättra det redan på kort sikt!

Företag som vill växa behöver ibland frigöra kapital

För att optimera sitt kassaflöde behöver man förstå framtida behov, skulder och intäkter, samt överväga en tillfällig ökning av rörelsekapitalet. Rörelsekapitalet har stor inverkan på olika delar av företaget, från löneutbetalningar och betalningar av eventuella leverantörskostnader till betalning av hyra, elräkningar eller nya projekt och framtidssatsningar. Definitionen av rörelsekapital förenklas ofta till att endast omfatta summan pengar som är tillgänglig för att möta kortsiktiga förpliktelser. Vad rörelsekapital egentligen betyder i detalj, samt varför optimering av fritt kapital är viktigt för nystartade företag i tillväxtfasen, förklaras i denna artikel.

Definitionen av rörelsekapital

Termen rörelsekapital beskriver skillnaden mellan ett företags kortsiktiga skulder och dess kortsiktiga tillgångar. Det består av:

 • Likvida medel
 • Fordringar
 • Inventarier
 • Gjorda förskottsbetalningar
 • Kortfristiga skulder
 • Mottagna förskottsbetalningar

Rörelsekapital utvärderar alltså ett företags förmåga att betala sina kortfristiga skulder med sina kortfristiga tillgångar och ger en indikation på företagets kortsiktiga ekonomiska hälsa. Förmågan att betala skulder inom ett år, likviditet och operativ effektivitet kan också härledas från detta. Att känna till vikten av optimerat rörelsekapital och dess inverkan kan ge företag en avgörande konkurrensfördel på marknaden.

Beräkning av rörelsekapital

Rörelsekapitalet beräknas med det aktuella förhållandet, som är resultatet av omsättningstillgångarna dividerat med de kortfristiga skulderna. Det kan anges enligt formeln

Omsättningstillgångar/skulder = rörelsekapital

Ett förhållande över 1 betyder att företagets tillgångar snabbt kan omvandlas till kontanter, och att företaget därför anses ha tillräcklig kapacitet för att kunna betala av sina kortfristiga skulder med omsättningstillgångar. Ju högre mått, desto mer sannolikt kan ett företag uppfylla sina kortfristiga skulder och skuldförpliktelser. Kanske ännu viktigare; ju högre mått ett företag har, desto mindre sannolikt är det att man kommer behöva ta ett lån för att finansiera tillväxten av sin verksamhet.

Ett företag med en kvot mindre än 1 anses riskabelt av investerare och borgenärer eftersom det visar att företaget kanske inte kan betala av sina skulder. En kvot på mindre än 1 kallas negativt rörelsekapital.

Rörelsekapitalet - så här hanterar du det bäst

Vad kan man göra för att stärka sitt rörelsekapital kortsiktigt?

Sälja fakturor via factoring
Att sälja fakturor (även kallat fakturaköp) genom så kallad factoring fungerar så att du som företagare säljer dina utestående fordringar till en factoringleverantör – varpå fakturans belopp (minus en avgift) betalas ut till dig omedelbart. Detta skapar snabb likviditet och möjlighet att planera ditt eget kassaflöde på ett mer effektivt sätt – t.ex. när det ska betalas löner, sjösättas nya projekt, köpas maskiner, etc.

Företagslån
Ett lån innebär att du ingår ett avtal med en långivare – oftast en bank. Långivaren vill ha betalt för att låna ut pengar. Du betalar därför löpande ränta och i vissa fall även en expeditionsavgift varje gång du betalar av på ditt lån. När du ansöker om lån hos banken behöver du oftast kunna presentera företagets affärsplan och budget. Det krävs för att långivaren ska kunna bedöma vilken risk lånet innebär för banken.

Fakturaköp och fakturahantering genom Invoier

Invoier erbjuder lösningar för factoring (bl.a fakturaköp) så att du kan koncentrera dig på ditt företags tillväxt utan att behöva spendera tid på fakturaadministration.

Fördelar:
Genom marknadsplatsen får du en transparent offert vad du kan sälja din faktura för – helt villkorslöst och utan några dolda avgifter eller speciella avtalsperioder. Du väljer själv om du vill sälja en eller flera fakturor – en flexibilitet som de flesta traditionella factoringpartners inte erbjuder. Invoiers tjänster öppnar dessutom upp finansieringsmöjligheter för små och nystartade företag, som oftast inte erbjuds factoring-lösningar eller lågräntelån.

Vill du lära dig mer om factoring eller se exakt hur mycket du kan få för din faktura? Registrera ditt företag på Invoier idag. Att skapa ett konto tar endast 2 minuter och är givetvis helt gratis och villkorslöst.

Företagslån genom Invoier

Det kan vara komplext att jämföra olika alternativ till företagsfinansiering. Därför har vi förenklat det och gör det åt dig. Vi hjälper dig och jämför 18 noga utvalda långivare. Vi tar helt enkelt hand om prispressandet åt dig och hjälper dig till bästa erbjudande och ett rättvist pris! Du väljer sedan om du vill acceptera prisförslaget som inte på något sätt är bindande.

Vi erbjuder:

   • Lån som inte är bindande
   • Lån som du kan lösa när du vill utan extra kostnader
   • Från 5% årlig ränta och upp till 60 månaders amorteringstid
   • Vill du veta mer? Kontakta oss för kostnadsfri finansiell rådgivning så hjälper vi dig!

Läs mer om företagslån och de vanligaste frågorna från andra företagare.

Vill du veta mer vilka alternativ som finns för ditt företag? Se våra olika finansieringslösningar eller boka kostnadsfri finansiell företagsrådgivning nedan.

Vi hjälper dig gärna att hitta den lösning som passar dig bäst.