EIC Fund identifierar och investerar i Europas mest lovande start-ups med fokus på att skala upp banbrytande innovationer. Invoier är en av deras investeringar och EIC Fund ökar nu sitt ägande i bolaget, vilket gör dem till en av de största ägarna jämte grundarna.

Året efter starten 2018 blev det svenska fintechföretaget Invoier utvalt som ett av de första företagen, att få E ICs finansiering inom ramen för det mycket selektiva EIC Accelerator, EUs forsknings- och innovationsprogram, som startade i slutet av 2019 under namnet “Horizon 2020”. Nu ger EIC Fund Invoier ytterligare förtroende för den nya tekniska lösningen genom att öka sitt delägarskap i företaget. Som en del i processen, har en ägarprövning av EIC Fund även genomförts och godkänts av Finansinspektionen.

Invoier fortsätter göra imponerande framsteg på sin resa och vi är glada över
att kunna fortsätta
stötta teamet. Den här framgången är ett bevis på hur EIC Fund
stärker det europeiska ekosystemet
av startups

Kinga Stanislawska, styrelsemedlem i European Innovation Council (EIC)

Denna investering från EIC Fund kommer utöver det tidigare anslag som Invoier tilldelats inom samma program, EIC Accelerator. Samtliga investeringar föregås av en rigorös utvärdering av externa experter, en due diligence-process som överses av Europeiska Investeringsbanken, vartefter slutgiltigt beslut tas av EIC Funds förvaltare. Sedan starten har ca 20 000 europeiska startups ansökt till EIC Accelerator och 2-3% har godkänts (616). Fram tills idag har 29 svenska företag blivit utvalda för finansiering i form av uteslutande anslag eller i kombination med ägarandelar.


Det faktum att EIC Fund än en gång har bekräftat att vi är på rätt väg och skapar radikalt bättre förutsättningar för små- och medelstora företag betyder mycket för oss som är ett litet företag som utmanar de stora, etablerade factoringaktörerna

Fredrik Mistander, VD & Co-Founder Invoier

Om EIC Fund

European Innovation Council (EIC Fund) startades i juni 2020 och är ett initiativ från EU att göra direkta, eller delvisa, ägarinvesteringar (mellan €500.000 och €15 miljoner) i europeiska företag med stor inverkan eller deep tech startups och scaleups. Med ett långsiktigt perspektiv investerar EIC Fund i företag från alla sektorer, över hela EUs medlemsstater eller anslutna länder.

EIC Funds målsättning är att fylla ett kritiskt finansieringsbehov och dess huvudsakliga syfte är att stötta företag i deras utveckling och kommersialisering av disruptiva teknologier. Detta uppnås genom ett brett samarbete av aktörer på marknaden som bildar ett stort nätverk med finansiärer och strategiska partners som är lämpliga för medinvestering. Fonden tar extra hänsyn till möjliggörande, och support, av kvinnliga grundare och har ambitionen att minska innovationsklyftan mellan EU-länder. eic.ec.europa.eu

Om Invoier

Invoier tillhandahåller rättvist och konkurrensutsatt kapital till små- och medelstora företag via en digital marknadsplats för fakturor, med hjälp av en egenutvecklad, unik AI-baserad riskvärderingsmodell. Marknadsplatsen öppnar även upp för professionella investerare att handla med fakturor som ett nytt tillgångsslag. invoier.com

För mer information

Fredrik Mistander

Fredrik Mistander

CO-FOUNDER - CEO

Press images

Fredrik Mistander, CEO & Co-founder Invoier
Fredrik Mistander, Invoier
Betaltidsindex av Invoier
Invoiers grundare
(Fredrik Severin, Anders Råge, Fredrik Mistander)
EIC & EIC Fund - how it works
EIC & EIC Fund – how it works