(Källa: Techarenan.se, Johannes Lundberg)
Techarenan EU investerar i startups
För första gången någonsin gör EU equity-investeringar. Åtta svenska startups finns med på listan över 159 aktuella bolag. Pengarna kommer från EU-kommissionen och investeras genom den nyinstiftade fonden i European Innovation Council, EIC. Fonden investerar mellan 5 och 15 miljoner euro mot 10-25 procent i bolagen.

Initiativet är historiskt eftersom EU aldrig gått in med pengar i utbyte mot rena ägaranderlar. Alla bolag som är i processen har tidigare beviljats EU-finansiering på upp till 2.5 miljoner Euro, något som den europeiska nyhetssajten Sifted rapporterat om.

Hittills har 42 av de totalt 159 bolagen fått en investering. Åtta av bolagen på listan är svenska startups.

Hårda krav för bolagen
Ett av dem som också gjort klart med investering är det Uppsalabaserade life science-bolaget Ilya Pharma som utvecklar ett läkemedel för snabbare sårläkning. Evelina Vågesjö, vd och medgrundare, beskriver processen som utvecklat dem till ett ännu mer moget och professionellt bolag.

– Innan beslutet blev klart har vi genomgått en mycket ingående genomlysning som har pågått under hela hösten där flera experter inom en rad olika områden har granskat bolaget. Det är den mest genomarbetade due diligence som jag har varit med om.

Ilya Pharma har haft en öppen emission som de nu stänger där flera av investerarna har en långsiktig horisont.

Bolagets mål är att leverera det första elektriska flygplanet för regional trafik till år 2026. För att det ska vara möjligt krävs initiativ från EU, enligt Anders Forslund.

– Det är absolut nödvändigt för att ta sig över gapet mellan forskning och att producera faktiska produkter. Vi vet vad som behöver göras för att nå klimatmålen, men hittills har det varit oklart hur de stora investeringarna för detta ska se ut. Därför är vi väldigt nöjda med och tidigt få bygga upp infrastrukturen för detta. Det behövs en liknande satsning på flyget som under kalla kriget, men nu med klimatet som hot.

Ser du några begränsningar med finansieringen?

– Självklart kommer EU-finansiering med viss börda runt rapportering, men det är i mångt och mycket bra och som det ska vara.

Anställde en CFO
För bolaget Handiscovers del är genomlysningen klar och deras case ska presenteras för EIC:s investerarkommitté innan ett slutgiltigt beslut fattas. Handiscover är en community-baserad bokningssida, dedikerad till personer med speciella behov och funktionshinder för att hjälpa till att hitta anpassade semesterboenden.

Bolagets grundare Sebastien Archambeaud berättar om en lärorik process som fick dem att anställa en CFO.

– För mindre bolag som tidigare inte har tagit in riskkapital kan processen nog vara ganska krävande men även för oss som har kommit lite längre har det varit lärorikt och utvecklande, säger han och fortsätter:

– Ytterligare en fördel är att vi har fått en liten bild av vilka utvärderingsmallar som Europeiska investeringsbanken, EIB, använder när de tittar på bolag som reser betydligt större summor för exempelvis B- och C-rundor. En konkret effekt av detta är bland annat att vi har anställt en CFO, den rollen hade vi inte tidigare i bolaget.

Många startups – men få lyckas
Syftet med investeringarna är främst att stärka europeiska företags konkurrenskraftighet jämtemot sina motsvarigheter i Amerika och Asien, men också att lösa ett specifikt problem: Europa genererar ett stort antal startups, men få av dem lyckas ta nästa steg. Enligt kommissionen själv är VC-marknaden tre till fyra gånger mindre i Europa jämfört med USA.

Problemet går i allra högsta grad att överföra på svenska startups.

– Vi får fram väldigt många innovationer och svenska startups, men att få upp det till en större skala, där finns mer att önska, sa näringsminister Ibrahim Baylan på eventet Techarenan Summit i panelsamtalet om Sverige som plattform för världens bästa entreprenörer.

Ett tredje syfte är att även locka till sig privata investerare genom att minska riskerna. Speciellt i deeptech-branschen där avkastningen, normalt sett, kommer längre fram än i andra branscher.

Vill förändra hela flygsektorn
Ett deeptech-bolag på EIC:s lista är svenska Heart Aerospace som utvecklar elektriska flygplan. De har tidigare valts ut bland 2 000 sökande bolag och fått bidrag från EU:s Green deal, och även ett erbjudande om investering.

– Det är hedrande att ha valts ut av såhär av EU. Dels för att det ger oss möjlighet att nå våra mål snabbare, men också för att det är ett kvitto på vår kvalité, säger Anders Forslund, grundare och vd för Heart Aerospace.

– Detta är vår första riktigt stora institutionella investerare och det är helt rätt steg i bolagets utveckling just nu. Vi är på väg in i fas II-klinisk utveckling och vi engagerar cirka 50 personer veckovis i teamet, vi är inte längre en startup. Ytterligare en fördel när man har fått in en fot i EU:s olika investeringsprogram är att det hela tiden föder möjligheter till olika typer av följdinvesteringar, säger Evelina Vågesjö.

Bolagets mål är att leverera det första elektriska flygplanet för regional trafik till år 2026. För att det ska vara möjligt krävs initiativ från EU, enligt Anders Forslund.

– Det är absolut nödvändigt för att ta sig över gapet mellan forskning och att producera faktiska produkter. Vi vet vad som behöver göras för att nå klimatmålen, men hittills har det varit oklart hur de stora investeringarna för detta ska se ut. Därför är vi väldigt nöjda med och tidigt få bygga upp infrastrukturen för detta. Det behövs en liknande satsning på flyget som under kalla kriget, men nu med klimatet som hot.

Ser du några begränsningar med finansieringen?
– Självklart kommer EU-finansiering med viss börda runt rapportering, men det är i mångt och mycket bra och som det ska vara.

 

De svenska bolagen på EIC:s lista:

Invoier
Fintech-bolag som med AI-teknik hjälper företag att få bättre priser för sina fakturor och att bedöma risk. Baserade i Stockholm.

Colzyx
Medtech-bolag baserat i Lund med inriktning på sårläkning.

Handiscover Sweden
Bokningssajt som guidar funktionshindrade till hotell och boenden med lösningar för deras behov. Baserade i Malmö.

Gleechi
Stockholmsbaserat robot- och VR-bolag.

Modvion
Cleantech-bolag från Göteborg som bygger vindkraftverkstorn med moduler gjorda av trä.

TADA Medical
Medtech-bolag som tagit fram en lösning som motverkar skador när intravenösa slangar av misstag kopplas ur. Baserade i Stockholm

Ilya Pharma
Life science-bolag från Uppsala med inriktning på sårläkning.

Heart Aerospace
Deeptech-bolag som utvecklar elektriska flygplan för regional trafik.

 

Artikeln är publicerad i sin helhet på Techarenan.se, 2021-01-11:
https://www.techarenan.news/2021/01/11/eu-investerar-svenska-startups-equity-investment-andelar-i-bolagen-2021/

 

Om Invoier:

Invoier har utvecklat Sveriges enda marknadsplats för fakturor. Syftet är att möjliggöra marknadsmässiga priser för små- och medelstora företags finansiering och tillväxt, samtidigt som en ny typ av investerare får access till marknaden. Den tekniska grunden i erbjudandet utgörs av en unik AI-motor som besvarar både om och när en faktura kommer att betalas. Invoier startade 2020 i Stockholm och har finansierats av EU och KTH samt agerar med tillstånd från Finansinspektionen och Integritetsskyddsmyndigheten. Läs mer om Invoier >>