Så bokför du Fakturaköp

Nedan går vi igenom instruktioner för hur du bokför ett fakturaköp. Längre ner i dokumentet hittar du även steg för hur du för fakturor som hanterats via Invoier men utan finansiering.

Försäljning av faktura

När du sålt en faktura (även kallat fakturaköp) via Invoier och fått betalt det finansierade beloppet så är det dags att bokföra försäljningen av fakturan. Detta gör du genom att boka det mottagna beloppet (som fakturan sålts för) via ditt konto (t.ex Plusgiro: 1920 eller Bankgiro: 1930) och därmed bokar bort kundfordran på kontot för kundfordringar (1511).

Factoringavgiften bokförs på konto (6064), Factoringkostnader. Ingående moms för Factoringkostnader debiteras på konto (2641) med 25%

Exempel:
Debet Kredit
Konto Belopp Konto Belopp
1920 98 750 1511 100 000
6064 1 000
2641 250

Du får in 98 750 kr från Invoier via plusgirot [1920] och därmed bokar du också bort kundfordran på 100 000 kr på kontot för kundfordringar [1511]. Invoier tar ut en avgift på 1 000 kr vilken bokförs på konto [6064], Factoringkostnader. Ingående momsen för Factoringkostnaden debiteras på konto [2641] med 250 kr.

Bokför faktura som inte köpts

Om din faktura har hanterats via Invoier, men utan att den blev köpt (dvs hanterad utan finansiering) bokför du den enligt följande:

När du mottagit betalning av en faktura som hanterats via Invoier men utan att den finansierats (även kallat fakturatjänst) så är det dags att bokföra betalningen av fakturan. Detta gör du genom att boka det mottagna beloppet (som din kund betalt och som du nu mottagit från Invoier) via ditt konto (t.ex Plusgiro: 1920 eller Bankgiro: 1930) och därmed bokar bort kundfordran på kontot för kundfordringar (1511).

Serviceavgiften motsvarande Invoiers hanteringsavgift bokförs på konto (6064), Factoringkostnader. Ingående moms för Serviceavgiften debiteras på konto (2641) med 25%

Exempel:
Debet Kredit
Konto Belopp Konto Belopp
1920 99 937,50 1511 100 000
6064 50
2641 12,50

Du får in 99 937,50 kr från din Invoier via plusgirot [1920] där Invoier redan dragit av serviceavgift för fakturahanteringen. Därmed bokar du bort kundfordran på 100 000 kr på kontot för kundfordringar [1511] samtidigt som du bokför Invoiers serviceavgift avgift på 50 kr vilken bokförs på konto [6064], Factoringkostnader. Ingående momsen för Factoringkostnaden debiteras på konto [2641] med 12,50 kr.

Vi hjälper dig gärna om du har frågor eller funderingar kring bokföring av Invoiers factoringtjänster. Tveka inte att kontakta oss på support@invoier.com