Hur funkar det?

Det ska kännas bra och säkert att handla fakturor genom Invoier. Vi värdesätter att vara transparenta och tydliga. Nedan har vi svarat på de vanligaste frågor om hur vår verksamhet påverkar dig och dina kunder.

Sälja faktura

Jag använder redan fakturaköp idag. Varför byta till er?

Invoier är den första transparenta marknadsplatsen för fakturaköp. Det innebär att det finns mängder av köpare på ett och samma ställe som tampas om att få köpa just din faktura. Priserna trissas upp och du som säljare får ut så bra pris som möjligt.

Utöver fakturaköpen så hjälper vår riskmotor till att flagga ditt företags fakturor så du i god tid kan ta action om någon av dina kunder inte förväntas betala en faktura i tid.

Hur mycket kostar det?

Som säljare betalar du inga avgifter för att sälja din faktura. Däremot är beloppet som du får för din faktura baserat på det aktuella marknadspriset. I snitt ligger det på 97-99% av fakturabeloppet och beror bl.a. på hur attraktiv fakturan är för köparna.

 

Förpliktar jag mig att sälja fakturor om jag skapar ett konto?

Beslutet att sälja en faktura är helt upp till dig. Att ha ett konto hos Invoier kostar ingenting, och du förpliktar dig inte att sälja något som helst. Inga bindningar, inga dolda avgifter – vi bryr oss egentligen bara om att du skall kunna få schyssta prisförslag på de fakturor du överväger att sälja.

Vad behövs för att bli godkänd som användare av Invoiers tjänster?

För företag i den finansiella sektorn finns särskilda krav på kundkännedom. Vid kontoregistrering kommer vi därför att ställa ett par frågor angående er verksamhet. Genom att automatiskt hämta information om ditt företag genom ert organisationsnummer har vi designat processen så att den skall upplevas så enkel och snabb som möjligt. Du bekräftar om informationen om ert företag stämmer och svarar på ett fåtal ytterligare frågor (dessa frågor berör syftet ni önskar att använda Invoiers tjänster för, samt förväntad omsättning i form av fakturaförsäljning). Invoiers KYC-process följer kraven i Lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism samt Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2017:11) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism och följer samma struktur som de flesta institut tillämpar i sina mer eller mindre automatiserade KYC-processer.

Hur vet jag att det är en seriös aktör som köper min faktura?

Vi har svenska banker, factoringbolag och finansbolag som köpare av fakturorna. Alla köpare har genomgått vår granskning för medlemskap. Det är däremot Invoier som tar över fakturahanteringen och sköter själva indrivningsprocessen av pengar från din kund. Detta gör vi på ett schysst och standardiserat sätt. 

 

Hur får Invoier fram ett pris för min faktura?

Invoier använder en unik AI-motor som har analyserat hundratusentals fakturor och deras utfall. När en faktura skickas in för analys så analyserar den automatiskt företagen, personerna, branschen och hundratals andra parametrar för att kunna ge en träffsäkerhet på över 93% när det gäller OM och NÄR en faktura kommer att betalas. Det är bland annat denna information som investerarna sedan tar höjd för när de tävlar om erbjuda bästa pris för just din faktura.

 

Blir min kund notifierad om jag säljer en faktura?

Vårt mål är att ditt beslut att sälja en faktura inte skall påverka din kund mer än nödvändigt. Din kund hör först om fakturaköpet när vi skickar ut att fakturan överlåtits till Invoier. Däremot görs all analys utan att kunden blir notifierad – tex när du laddar upp din faktura för att få ett prisförslag från köparna.

 

Säljs min faktura med eller utan regress?

Hos Invoier är det möjligt att sälja fakturor med eller utan regress. Värt att tänka på är att du i regel erbjuds ett bättre pris för fakturor som säljs med regress då detta reducerar köparens risk. 

Köper ni RUT/ROT fakturor?

Nej. Invoiers tjänster erbjuds i dagsläget endast för fakturor aktiebolag sinsemellan. Då de avdrag som RUT/ROT resulterar i främst omfattar privatpersoner har vi inte möjlighet att hjälpa med att få sålt denna slags fakturor.

Kan jag sälja fakturor där kunden är ett utländskt bolag?

Nej. I dagsläget erbjuder vi endast fakturaförsäljning där både leverantör och kund är svenska bolag. I framtiden kommer vi att erbjuda fakturaförsälning till dig som har kunder som är skrivna utanför Sverige.

Kan jag sälja en faktura jag redan skickat?

Nej. Vi erbjuder endast finansiering på nya fakturor som ej är skickade till mottagaren ännu. Detta på grund av panträttsliga aspekter då samtliga fakturamottagare i annat fall måste denuntieras och bekräfta förändringen för att panten ska gälla.

Köpa faktura / investera i fakturor

Vem får lov att köpa/investera i fakturor?

Invoiers mål är att öppna upp fakturahandel för många olika aktörer – inte bara dem som traditionellt sysslar med så kallad factoring. Vi har svenska banker, factoringbolag och finansbolag som köpare av fakturorna. Alla köpare har genomgått vår granskning för medlemskap. Själva fakturahanteringen och indrivning av pengar sköts av Invoier.

Behöver man vara factoringexpert för att investera i fakturor?

Nej. Invoiers mål är att öppna upp fakturahandel för många olika aktörer – inte bara dem som traditionellt sysslar med så kallad factoring. Vi har svenska banker, factoringbolag och finansbolag som köpare av fakturorna. Du som investerar i fakturor investerar egentligen i själva risken på faturan – något vi hjälper dig att förstå. Du behöver heller inte tänka på fakturahanteringen gentemot kund – det sköter Invoier åt dig.

Vem är det som säljer fakturor genom tjänsten?

Invoiers KYC-process följer kraven i Lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism samt Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2017:11) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism och följer samma struktur som de flesta institut tillämpar i sina mer eller mindre automatiserade KYC-processer. Alla svenskregistrerade aktiebolag kan sälja sina fakturor genom Invoier. Vi hanterar däremot inte fakturor där:

  • Fakturans slutkund motsatt sig fakturaöverlåtelse enligt kontrakt
  • Fakturans slutkund inte är ett aktiebolag
  • Fakturan redan är såld eller belånad.

Vem står för fakturahanteringen efter att jag köpt en faktura?

Efter att du köpt en faktura genom vår marknadsplats tar Invoier över ansvaret för hantering och indrivning gentemot den slutkund som är skyldig att betala fakturan. Du behöver således inte tänka på administrationen kring indrivningsprocessen. Vid eventuell utebliven betalning kommer vi att följa en standardiserad process för indrivning av pengar. I första hand går det ut två påminnelse från oss. Om slutkund fortfarande inte betalt försöker vi ta kontakt. Har vi mot förmodan inte fått betalt går det ut ett inkassokrav.

Vilken typ av fakturor är det som köps?

Invoiers marknadsplats kan idag hantera majoriteten av B2B fakturor där både leverantör och betalare är registrerade aktiebolag. Vi hanterar dock inte fakturor om:
– Fakturans betalare motsatt sig fakturaöverlåtelse enligt kontrakt.
– Fakturan är såld eller belånad sedan tidigare.

Hur riskbedöms fakturor?

Invoier använder en unik AI-motor som har analyserat hundratusentals fakturor och deras utfall. När en faktura skickas in för analys så analyserar den automatiskt företagen, personerna, branschen och hundratals andra parametrar för att kunna ge en träffsäkerhet på över 93%. Vi tittar både på OM och NÄR en faktura kommer att bli betald.

Vilken avkastning kan man räkna med?

Din avkastning på investerat kapital beror på vilket pris du som köpare av fakturor valt att erbjuda, och om ditt pris accepteras/matchas med en fakturasäljare.


Vad händer om fakturans betalare inte betalar i tid?

Vid eventuell utebliven betalning följer Invoier en standardiserad process för indrivning av pengar. I första hand går det ut en påminnelser till fakturans mottagare. Om fakturans fortfarande inte betalas försöker vi ta kontakt. Har vi mot förmodan inte fått betalt går det till slut ut ett inkassokrav. Hela processen sker utan någon aktiv inblandning från dig som fakturaköpare.

Data & Säkerhet

Är man anonym på Invoiers plattform?

Säkerhet är en av de saker vi prioriterar mest och såklart undrar du hur vi hanterar din data. Som standard krypterar Invoier alla kunders data. All fakturahandel kan således ske helt anonymt genom vår plattform. Säljare och köpare av fakturor känner i regel inte till varandra – från vardera sida uppfattas Invoier som motpart i en handel.

×
loader