Löpande finansiering med factoring - Invoier Partner

Invoier Partner

Få alla era fakturor finansierade löpande

Factoring hjälper er att få era kundfordringar finansierade direkt, oavsett när era kunder betalar fakturorna. Invoier Partner är tjänsten för företag som vill automatisera merparten av, eller hela sin fakturahantering.

Pengar direkt
med factoring

Få betalt när ni ställer ut fakturan istället för på förfallodagen (i bästa fall).

Automatisk fakturahantering

Vi skickar ut fakturorna till er kund och hanterar fakturan ända tills den blivit betald. Ni slipper administration och portoavgifter.

Förbättrad likviditet

Bättre kassaflöde betyder att ni kan använda pengarna för det som verkligen betyder något: ert företags tillväxt.

Pressat pris

En konkurrensutsatt marknadsplats med många köpare betyder att man som säljare får ut bra pris för sina fakturor.

Vanliga frågor

Vi använder redan fakturaköp idag. Varför byta till Invoier?

Invoier är den första transparenta marknadsplatsen för fakturaköp. Det innebär att det finns mängder av köpare på ett och samma ställe som tampas om att få köpa just era fakturor. Priserna pressas och ni som säljare får ut så bra pris som möjligt. Invoier sköter även fakturahanteringen gentemot er kund så att ni slipper både administration och portoavgifter.

Utöver fakturafinansieringen hjälper vår riskmotor att flagga ert företags fakturor så att ni i god tid kan ta action om någon av era kunder inte förväntas betala en faktura i tid.

Vad kostar det?

Som säljare betalar ni inga avgifter för att sälja en faktura. Däremot är beloppet som ni får för fakturan baserat på det aktuella marknadspriset. I snitt ligger det på 97-99% av fakturabeloppet och beror bl.a. på hur attraktiv fakturan är för plattformens olika köpare. I övrigt är Invoiers tjänster är inte bindande; det kostar inget att vara registrerad och inga uppsägningstider om ni beslutar att lämna.

Vad behövs för att ta del av tjänsten?

För företag i den finansiella sektorn finns särskilda krav på kundkännedom. Vid kontoregistrering kommer vi därför att ställa ett par frågor angående er verksamhet. Genom att automatiskt hämta information om ert företag genom ert organisationsnummer har vi designat processen så att den skall upplevas så enkel och snabb som möjligt. Ni bekräftar om informationen om ert företag stämmer och svarar på ett fåtal ytterligare frågor (dessa frågor berör syftet ni önskar att använda Invoiers tjänster för, samt förväntad omsättning i form av fakturaförsäljning).

Invoiers KYC-process följer kraven i Lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism samt Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2017:11) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism och följer samma struktur som de flesta institut tillämpar i sina mer eller mindre automatiserade KYC-processer.

Hittar du inte det du söker?

Intresserad av factoring?
Låt Patrik berätta mer

20 års erfarenhet från finansbranschen med ledande befattningar inom SEB, Ikano Bank och Aros Kapital. På Invoier ansvarar Patrik för partnerkontakt och försäljning.