NFT Ventures invests alongside EU in Invoier

NFT Ventures invests alongside EU in Invoier

NFT Ventures partners with the European Innovation Council Fund (EIC Fund) by completing the funding of the fintech innovator Invoier – provider of a global, online, real-time, AI-based spot market for factoring. In order to relieve the European credit crunch, Invoier...
5 skäl att öka företagets rörelsekapital

5 skäl att öka företagets rörelsekapital

Rörelsekapital är en viktig faktor att ha kontroll på som företagare. Se fördelarna med att optimera företagets likviditet och kassaflöde. Speciellt relevant är det för företag med behov att lösa, såsom: Säsongsskillnader i kassaflöde Plötsligt ökade kostnader eller...